ODLUKA O UTVRĐIVANJU TERAPIJSKIH I DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA ZA KOJE JE PROPISANA OBVEZA SUDJELOVANJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KOD IZABRANOG DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - važeći tekst, NN br. 10/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

 Na osnovi članka 19. stavka 4. podstavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici održanoj 25. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU O UTVRĐIVANJU TERAPIJSKIH I DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA ZA KOJE JE PROPISANA OBVEZA SUDJELOVANJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KOD IZABRANOG DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

("Narodne novine", broj 10/18)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se terapijski i dijagnostički postupci za koje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje postoji obveza sudjelovanja osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u visini od 0,30% proračunske osnovice za zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine (u daljnjem tekstu: izabrani doktor).

Članak 2.

(1) Sudjelovanje u iznosu utvrđenom u članku 1. ove Odluke osigurana osoba plaća za zdravstvenu zaštitu pruženu u ordinaciji izabranog doktora neovisno da li joj je potonja pružena primjenom jednog ili više postupaka utvrđenih popisom terapijskih i dijagnostičkih postupaka iz članka 3. ove Odluke.
(2) Iznimno, osigurana osoba koja je nakon pružene zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovoga članka bila primorana istoga dana zatražiti zdravstvenu uslugu u ordinaciji izabranog doktora zbog pogoršanja stanja ili nastanka komplikacija vezano uz istu dijagnozu bolesti nije obvezna ponovno sudjelovati za pruženu zdravstvenu zaštitu u iznosu utvrđenom u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Osigurana osoba Zavoda obvezna je iznos sudjelovanja iz članka 1. ove Odluke platiti osobno prilikom korištenja zdravstvene zaštite u ordinaciji izabranog doktora odnosno putem osiguravatelja dopunskog zdravstvenog osiguranja kod kojeg se osigurala u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Članak 4.

Popis terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje se utvrđuje obveza sudjelovanja u djelatnosti obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite utvrđuju se u tablicama 1., 2. i 3. koje su otisnute uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE – POPIS POSTUPAKA ZA KOJE JE UTVRĐENA POTREBA PLAĆANJA SUDJELOVANJA U PZZ

 

Djelatnost opće/obiteljske medicine – popis postupaka za koje se naplaćuje sudjelovanje za pruženu zdravstvenu zaštitu
Šifra DTP NAZIV POSTUPKA
OM001 Prvi pregled
OM002 Kontrolni pregled
OM003 Konzultacija
OM095 Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće
OM098 Preuzimanje uzoraka urina/stolice za biokemijske i bakteriološke pretrage i organizacija dostave
OM104 Prošireni pregled (3 i više organskih sustava)
OM105 Savjet s bolesnikom ili rođakom u ambulanti
OM106 Prošireno savjetovanje s kroničnim bolesnikom
OM107 Savjetovanje s obitelji
OM109 Psihološka podrška i savjet
OM110 Psihoterapijski zahvat – površinski
OM117 Namjenski pregled
OM118 Rinoskopija
OM119 Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada
OM120 Otoskopija
OM121 Ispiranje zvukovoda
OM123 Uzimanje mikrobioloških uzoraka
OM124 Peak-flow metrija
OM125 Digitorektalni pregled
OM127 Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera
OM128 Klizma
OM129 Uvođenje nazogastrične sonde
OM130 Uvođenje i zamjena trahealne kanile
OM131 Zamjena vrećice i toaleta kolostome
OM132 Toaleta gastrostome
OM135 Glukometrija
OM136 Kvalitativna analiza urina test trakom
OM140 Uvođenje inzulinske terapije
OM142 Odstranjivanje šavova
OM143 Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje pregled i previjanje)
OM144 Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)
OM145 Terapijske aspiracije zgloba, burze, muskuloskeletnih struktura, intraartikularna aplikacija lijekova i slično
OM146 Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje steristrip i previjanje)
OM147 Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje i previjanje)
OM148 Primarna opskrba opeklina II. i III. stupnja
OM149 Repozicija prstiju na ruci, nozi
OM150 Imobilizacija
OM151 Skidanje gipsa
OM152 Lokalno zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima
OM153 Demonstracija položajne drenaže
OM154 Površinska, lokalna anestezija
OM178 Uzimanje brisa uretre
OM196 Titriranje antikoagulantne terapije
OM197 Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike
OM199 Uzimanje uzoraka krvi o ordinaciji
OM200 Standardna elektrokardiografija s očitanjem nalaza
OM201 Spirometrija
OM202 Dermoskopija
OM204 Anoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala s krutim kratkim »anoskopom«
OM205 Miringotomija
OM206 Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)
OM207 Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje lokalnu anesteziju, šivanje više slojeva tkiva i previjanje)
OM209 Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uha
OM210 Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanje
OM211 Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)
OM212 Ispiranje želuca
OM213 Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljine
OM214 Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice
OM215 Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice
OM216 Repozicija i imobilizacija iščašenih i/ili uganutih zglobova ramena, lakta, šake, koljena i stopala
OM217 Stražnja tamponada nosa
OM226 Pulsna oksimetrija
OM227 Dermoskopija u slučaju horizontalnog upućivanje u skupnoj praksi
OM228 Krioterapija do 3 mjesta u slučaju horizontalno upućivanje u skupnoj praksi
OM203 Oftalmoskopija
OM208 Krioterapija do 3 mjesta
OM225 Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka kroz 24 sata (holter RR)
OM300 Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava
OM301 Pretraga ultrazvukom abdomena
OM302 Pretraga ultrazvukom vrata
OM304 Pretraga ultrazvukom lokomotornog sustava
OM305 Pretraga ultrazvukom kožnih i potkožnih tvorbi
OM306 Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultaciju

 

 

Djelatnost zdravstvene zaštite žena – popis postupaka za koje se naplaćuje sudjelovanje za pruženu zdravstvenu zaštitu
Šifra DTP NAZIV POSTUPKA
GI002 Prvi pregled ginekologa – kurativni
GI003 Kontrolni pregled ginekologa
GI012 Savjetovanje s bolesnicom ili partnerom (članom obitelji) u ambulanti
GI013 Konzultacija
GI015 Digitorektalni pregled
GI019 Ulaganje, vađenje i toaleta pesara
GI021 Uzimanje brisa uretre, vagine ili cervixa uterusa
GI100 Transvaginalna sonografija (TVS)
GI103 Folikulometrija
GI108 Kolposkopija
GI119 Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće
GI201 Odstranjivanje stranog tijela iz rodnice
GI202 Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva
GI203 Incizija Bartholinieve žlijezde
GI204 Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje)
GI205 Ablacija polipa vrata maternice
GI206 Postavljanje urinarnog katetera
GI207 Površinska lokalna anestezija
GI209 Odstranivanje šavova
GI215 Nativni preparat
GI218 Uzimanje uzoraka krvi u ordinaciji

 

 

 

Djelatnost dentalne zdravstvene zaštite – popis postupaka za koje se naplaćuje sudjelovanje za pruženu zdravstvenu zaštitu
Šifra postupka Vrsta postupka
DM002 Pregled bolesnika (prvi)
DM003 Ponovni pregled (recall) bolesnika
DM004 Pregled akutnog bolesnika
DM006 Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga
DM007 Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/roditeljima
DM010 Izdavanje pisanog mišljenja stomatologa
DM024 Očitavanje obične intraoralne snimke zuba
DM025 Očitavanje ortopantomografske snimke zuba
DM400 Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenažu)
DM401 Incizija apscesa u ustima s drenažom
DM402 Trepanacija apikalnog djela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)
DM403 Kontrola rane
DM404 Ispiranje rane apscesa, uključivši kontrolu rane
DM405 Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključivo sa kontrolom rane
DM406 Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šave i/ili postavljanje tampona
DM407 Skidanje šavova
DM408 Higijena rane
DM421 Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korijenskih kanala
DM609 93014 Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)
DM610 93014 Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)
DM611 Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete
DM612 Skidanje stare krunice po zubu
DM613 93080 Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza
DM614 93080 Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza
DM615 93081 Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza
DM616 93081 Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza
DM100 Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)
DM101 Pečaćenje fisure po zubu
DM102 Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)
DM109 Preventivni zahvati – kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka
DM110 Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom
DM111 Dentocult testovi osjetljivosti na karijes, uključuju: SM; LB; puferski kapacitet sline
DM112 Jetkanje cakline i nanošenje smole
DM113 Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva
DM114 Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu
DM115 Profilaksa s fluorom – topikalna fluoridacija, tekućina ili gel
DM116 Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)
DM117 Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka
DM118 Nanošenje F-laka, do tri zuba
DM200 Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test
DM201 Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu
DM202 Manji brusni ispravci po zubu
DM203 Provjera higijene usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilnog čišćenja zuba
DM204 Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po kvadrantu) strojem ili ručno)
DM205 Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba
DM207 Uklanjanje plaka sa zuba
DM208 Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)
DM209 Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba
DM409 Neizravno prekrivanje
DM410 Izravno prekrivanje
DM411 Vitalna ekstripacija pulpe
DM412 Devitalizacija pastom
DM413 Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal
DM414 Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala
DM415 Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala
DM416 Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više
DM417 Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal
DM418 Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala
DM419 Priprema i punjenje korijenskog kanala – 3 kanala
DM420 Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala
DM422 Vađenje starih punjenja iz korijenskog 1 kanala
DM423 Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala
DM424 Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala
DM425 Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala
DM426 Privremeno zatvaranje – privremeni ispun
DM427 Cementni ispun na 1 plohi
DM428 Cementni ispun na više ploha
DM429 Amalgamski ispun – jedna ploha, trajni zub
DM430 Amalgamski ispun – na dvjema plohama
DM431 Amalgamski ispun – na trima plohama
DM432 Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu
DM433 Poliranje amalgamskih ispuna
DM434 Preoblikovanje starih ispuna ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)
DM435 Ispun kompozitni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci)
DM436 Ispun kompozitni dvoplošni
DM437 Ispun kompozitni troplošni
DM438 Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu
DM439 Ispun kompozitni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU
DM440 Poliranje kompozitnih ispuna
DM441 Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)
DM442 Lokalna (infiltracijska) anestezija
DM443 Lokalna (provodna) anestezija
DM444 Površinska anestezija (spray)
DM445 Vađenje jednokorjenskog zuba
DM446 Vađenje višekorjenskog zuba
DM447 Ekstrakcija zuba sa separacijom
DM448 Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)
DM449 Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)
DM450 Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)
DM451 Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume
DM452 Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba
DM453 Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba
DM454 Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba
DM455 Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu
DM456 Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)
DM457 Mortalna amputacija (trajni zub)
DM458 Liječenje desni ili bolesti usne šupljine po posjeti
DM463 Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike
DM600 Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – gornja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM601 Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – donja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM602 Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – gornja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM603 Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – donja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM604 Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – gornja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM605 Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – donja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM606 Lijevana zubna nadogradnja, izravno
DM607 Potpuna krunica od metala
D0007 Brušenje
D0008 Uzimanje otisaka
D0009 Cementiranje
DM608 Fasetirana krunica
D0007 Brušenje
D0008 Uzimanje otisaka
D0009 Cementiranje
DM500 Totalna akrilatna zubna proteza – gornja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM501 Totalna akrilatna zubna proteza – donja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM502 Djelomična metalna lijevana zubna proteza – gornja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM503 Djelomična metalna lijevana zubna proteza – donja
D0001 Anatomski otisak
D0002 Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004 Izbor boje i oblika zuba
D0005 Kontrola postave zuba proteze
D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM504 Podlaganje zubne proteze, neizravno – gornje
DM505 Podlaganje zubne proteze, neizravno – donje
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox