ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2017. - važeći tekst, NN br. 23/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2017., donosi

ODLUKU O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2017.

(„Narodne novine“, broj 23/17)

Članak 1.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2017. u svoti od 2.558,25 kn mjesečno.

Članak 2.

Mirovina u visini najniže mirovine koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada navrši 65 godina starosti (muškarac), odnosno 60 godina starosti (žena), a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za priznavanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, od 1. siječnja 2017. iznosi 2.558,25 kn mjesečno.

Članak 3.

Najniža mirovina određuje se hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kojemu je priznato pravo na mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 87. stavka 1. točke 6. Zakona o mirovinskom osiguranju i od 1. siječnja 2017. iznosi 2.046,60 kn mjesečno.

Članak 4.

Najniža mirovina određuje se hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne ili invalidske i obiteljske mirovine, članu obitelji nakon smrti hrvatskog branitelja kojemu je mirovina priznata prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox