ODLUKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆIN. NAČELNIKA, GRADONAČEL. I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA (...) IZ REDA PRIPADNIKA NAC. MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRV. NARODA - važeći tekst, NN br. 42/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 96/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine donijela

ODLUKU O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA I ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

(„Narodne novine“, broj 42/17)

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke imaju:
a) kandidati koji na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore
b) kandidati koji na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

III.

Na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike, naknada troškova izborne promidžbe raspoređuje se između kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz točke II. podtočke a) ove Odluke, razmjerno dobivenim glasovima, a visina naknade za najveći broj dobivenih glasova kandidata određuje se u sljedećim iznosima za prvi izborni krug:
a) na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba i njegove zamjenike, u iznosu od 100.000,00 kuna
b) na izborima za župana i gradonačelnika velikog grada i njihove zamjenike, u iznosu od 60.000,00 kuna
c) na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika i njihove zamjenike u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika, u iznosu od 25.000,00 kuna
d) na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika i njihove zamjenike u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika, u iznosu od 10.000,00 kuna
e) na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika i njihove zamjenike u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika, u iznosu od 5.000,00 kuna.

IV.

Naknada troškova izborne promidžbe u svakom narednom krugu izbora, raspoređuje se između kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji su ušli u naredni krug izbora, razmjerno dobivenim glasovima, a visina naknade za veći broj dobivenih glasova kandidata u svakom narednom krugu izbora određuje se u iznosu od 20% od iznosa naknade određenog za iste izbore u točki III. ove Odluke.

V.

Na izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, naknada troškova izborne promidžbe raspoređuje se između kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda iz točke II. podtočke b) ove Odluke, razmjerno dobivenim glasovima, a visina naknade za najveći broj dobivenih glasova kandidata određuje se u iznosu od 50% od iznosa naknade određenog u točki III. ove Odluke za izbore u istoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VI.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se kandidatima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te kandidatima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, na poseban račun kandidata otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

VII.

Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se izbori provode, u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox