Okoliš

PRAVILNIK O REFERENTNOM CENTRU ZA MORE HRVATSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ I PRIRODU - važeći tekst, NN br. 76/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 145. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»N...

Više

ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006 - važeći tekst, NN br. 61/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE      ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG P...

Više

ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE... - važeći tekst, NN br. 61/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJE...

Više

PRAVILNIK O OČEVIDNIKU IZDANIH OKOLIŠNIH DOZVOLA - važeći tekst, NN br. 51/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 119. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne...

Više

PRAVILNIK O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA - važeći tekst, NN br. 87/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 151. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/201...

Više

PRAVILNIK O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA - važeći tekst, NN br. 87/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 151. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/201...

Više

PRAVILNIK O DOSTUPNOSTI PODATAKA POTROŠAČIMA O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO2 NOVIH OSOBNIH VOZILA - važeći tekst, NN br. 07/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 219. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/...

Više

OPĆA OBVEZUJUĆA PRAVILA ZA UZGOJ SVINJA S OBRASCEM ZAHTJEVA - važeći tekst, NN br. 140/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Ministar Ministarstva zaštite okoliša i prirode, temeljem članka 107. stavak 3. Zakona ...

Više

OPĆA OBVEZUJUĆA PRAVILA ZA UZGOJ PERADI S OBRASCEM ZAHTJEVA - važeći tekst, NN br. 140/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Ministar Ministarstva zaštite okoliša i prirode, temeljem članka 107. stavak 3. Zakona o ...

Više

PRAVILNIK O STRUČNOM VIJEĆU - važeći tekst, NN br. 121/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 126. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox