Otpad

PROGRAM IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM - važeći tekst, NN br. 77/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«...

Više

NAPUTAK O GLOMAZNOM OTPADU - važeći tekst, NN br. 79/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine...

Više

NAPUTAK O GLOMAZNOM OTPADU - važeći tekst, NN br. 79/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine...

Više

PRAVILNIK O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUSA OTPADA - važeći tekst, NN br. 117/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 15. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«,...

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM - urednički pročišćeni tekst, NN br. 42/2014 do 139/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode,...

Više

UREDBA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE PREKO KOJIH JE DOPUŠTEN UVOZ OTPADA U EUROPSKU UNIJU I IZVOZ OTPADA IZ EUROPSKE UNIJE - važeći tekst, NN br. 06/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«...

Više

ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA - važeći tekst, NN br. 148/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA (...

Više

NAPUTAK O NAČINU IZRAČUNA NAKNADE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM - urednički pročišćeni tekst, NN br.129/2011 i 137/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 3.b stavka 1. i članka 106. stavka 1. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) ministar zašt...

Više

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. – 2015. GODINE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 85/2007 do 46/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 111/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ...

Više

NAPUTAK O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST – važeći tekst, NN br. 89/2008

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 17. i članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox