Otpad

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 136/2006 do 40/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06) ministrica zaštite okoliša, ...

Više

POPIS STRUČNIH INSTITUCIJA KOJE IMAJU OVLAST ZA IZDAVANJE IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA OTPADA - urednički pročišćeni tekst, NN br.51/1996 i 93/1996

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Državna uprava za zaštitu okoliša, na temelju èlanka 31. stavak 2. Zakona o otpadu donosi   POPIS STRUČNIH INSTITUCIJA KOJE IMAJU OVLAS...

Više

STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE – važeći tekst, NN br. 130/2005

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE 

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM OD ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA – važeći tekst, NN br. 128/2008

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 6. Zakona o otpadu (»Narodne novin...

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU MULJEM IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KADA SE MULJ KORISTI U POLJOPRIVREDI – važeći tekst, NN br. 38/2008

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 104. stavka 1. točke 7. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178...

Više

PRAVILNIK O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA – važeći tekst, NN br. 114/2015

  NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 104. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, ...

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM - urednički pročišćeni tekst, NN br. 74/2007 do 42/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 104. stavka 1, točke 3., alineje 2 Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 111/06), ministrica zaštite okoliša,...

Više

PRAVILNIK O TERMIČKOJ OBRADI OTPADA - važeći tekst, NN br. 75/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 105. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Na...

Više

PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST - važeći tekst, NN br. 69/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE     Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom go...

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM - urednički pročišćeni tekst, NN br. 23/2014 do 132/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okol...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox