Otpad

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 33/2006 do 86/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 4., Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06), ministrica zaštite okoli...

Više

PRAVILNIK O MJERILIMA, POSTUPKU I NAČINU ODREĐIVANJA IZNOSA NAKNADE VLASNICIMA NEKRETNINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – urednički pročišćeni tekst, NN br. 59/2006 i 109/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 I 153/05), ministrica zaštite okoliša, prost...

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU MEDICINSKIM OTPADOM – važeći tekst, NN br. 50/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne n...

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 40/2006 do 113/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 153/05) ministrica zaštite okoliš...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA POSTUPANJE S OTPADOM - urednički pročišćeni tekst, NN br.123/1997,112/2001 i 23/2007

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 37. stavak 3. Zakona o otpadu ("Narodne novine", broj 34/95), ravnatelj Državne uprave za zaš...

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 124/2006 do 95/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 7., Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06) ministrica zaštite okol...

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM IZ PROIZVODNJE TITAN-DIOKSIDA – važeći tekst, NN br. 117/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne n...

Više

PRAVILNIK O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU - urednički pročišćeni tekst, NN br.97/2005 do 86/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 104. stavka 3., a u svezi članka 37. stavak 2. i članka 38. stavak 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04), m...

Više

PRAVILNIK O VRSTAMA OTPADA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 27/1996 i 50/2005

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju èlanka 3. stavka 2. i 3., èlanka 17. stavka 6., èlanka 18. stavka 5., èlanka 31. stavka 1. i èlanka 33. stavka 3. Zakona o...

Više

PRAVILNIK O GOSPODARENJU POLIKLORIRANIM BIFENILIMA I POLIKLORIRANIM TERFENILIMA – važeći tekst, NN br. 103/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne ...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox