Pomorstvo

PRAVILNIK O NAČINU SURADNJE I RAZMJENE INFORMACIJA OBALNE STRAŽE REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGIH TIJELA NADLEŽNIH ZA SIGURNOST PLOVIDBE TE OVLASTIMA I POSTUPKU NADZORA NAD PROVEDBOM PROPISA O SIGURNOSTI PLOVIDBE - važeći tekst, NN br. 72/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrv...

Više

PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I OVLASTIMA ZA OBAVLJANJE UPRAVNE ISTRAGE POMORSKE NESREĆE - važeći tekst, NN br. 69/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 49. stavka 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine...

Više

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, PRIJEVOZ TERETA - važeći tekst, NN br. 68/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU GRANICA LUČKIH PODRUČJA - važeći tekst, NN br. 64/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim luk...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA... - važeći tekst, NN br. 61/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim luk...

Više

PRAVILNIK O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 141/2015 do 59/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) minist...

Više

ZAKON O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 33/2006 do 56/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE     ZAKON O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PRO...

Više

NAREDBA O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 8/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 129. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181...

Više

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI - važeći tekst, NN br. 19/2016

 NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2...

Više

ODLUKA O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA VELIKE PLAVE RIBE (TUNE) U AKVATORIJU VELA GRŠKA, U OPĆINI NEREŽIŠĆA, NA OTOKU BRAČU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 141/2015 i 17/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 20. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, ...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox