PROPISI.hr

ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI I PRERADI DUHANA (za pravne osobe) - urednički pročišćeni tekst, NN br. 21/2000 i 118/2001

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 164/98 i 105/99), članka 25., stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 60/96, 113/97, 7/99 i 112/99) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94 - pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 4. veljače 2000. godine
 
ODLUKU O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI I PRERADI DUHANA
(za pravne osobe)
 
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 21/00 i 118/01)
  
Članak 1.
Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina manjka koji prema članku 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju.
 
Članak 2.
Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.
 
Članak 3.
Dopušteni normativ gubitaka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:
_____________________________________________________________________
Tehnološki proces                                                                    Stopa 
                                                                                                                                                (%) 
 
 
_____________________________________________________________________
 
 
1. U primarnoj proizvodnji duhana: 
   Dopušteni odbici od bruto težine pri otkupu duhana 
   koji se odnose na prekomjernu vlažnost duhana u 
   otkupu višu od 15%, te pijesak i druge neduhanske 
   primjese mogu iznositi po insercijama (branjima) za 
   kompletnu berbu                                                    10,0 
   - reprodukcijski materijal                                                       2,0 
   - lož ulje                                                                               0,5 
   - transportna ambalaža                                                          2,0 
2. U djelatnosti obrade duhana: 
   Procesni kalo u postupku obrade duhana: 
   - za duhan tipa virginija                                                         21,0 
   - za duhan tipa berlej                                                            28,0 
   Skladišni kalo na gotovoj robi u postupku odležavanja 
   duhana                                                                 3,8 
   Reprodukcijski materijal u postupku pakiranja duhana 
   (transportne kutije i drugo)                                     2,0 
3. U djelatnosti prerade duhana:
     Skladišni manjak (kalo, rasip, kvar i lom) duhana        3,8
     Skladišni manjak (kalo, rasip, kvar i lom)
     reprodukcijskog materijala                                             2,0
     Procesni kalo, rasip, kvar i lom duhana u postupku
     pripreme, izrade i pakiranja cigareta                              7,0
     Procesni kalo, rasip, kvar i lom reprodukcijskog
     materijala korištenih u postupku pripreme duhana,
     izrade filter štapića i izrade cigareta                               6,0
     Procesni kalo, rasip, kvar i lom reprodukcijskog
     materijala u postupku proizvodnje cigareta                     3,0.

 

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================