PRAVILNIK O REGISTRU DOZVOLA ZA KORIŠTENJE STRANIH I LOKALNO NEPRISUTNIH VRSTA U AKVAKULTURI, REGISTRU UNOSA I PRIJENOSA I POPISU ZATVORENIH OBJEKATA AKVAKULTURE - važeći tekst, NN br. 10/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 17. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O REGISTRU DOZVOLA ZA KORIŠTENJE STRANIH I LOKALNO NEPRISUTNIH VRSTA U AKVAKULTURI, REGISTRU UNOSA I PRIJENOSA I POPISU ZATVORENIH OBJEKATA AKVAKULTURE

("Narodne novine", broj 10/18)

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:
– sadržaj Registra dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (u daljnjem tekstu: Registar dozvola za strane vrste)
– sadržaj Registra unosa i prijenosa stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (u daljnjem tekstu: Registar unosa i prijenosa)
– sadržaj Popisa zatvorenih objekata akvakulture za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta (u daljnjem tekstu: Popis zatvorenih objekata).

Registar dozvola za strane vrste

Članak 2.

(1) Registar dozvola za strane vrste vodi se u elektroničkom obliku i objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.
(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. Redni broj upisa u registar
2. Podatke o nositelju dozvole za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi:
2.1. Naziv nositelja
2.2. OIB nositelja
2.3. Sjedište nositelja
3. Podatke o dozvoli za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi:
3.1. Klasa
3.2. Urudžbeni broj
3.3. Datum izdavanja
3.4. Datum isteka
4. Podatke o dozvoli za akvakulturu:
4.1. Klasa
4.2. Urudžbeni broj
4.3. Datum izdavanja
5. Podatke o prethodnoj suglasnosti središnjeg tijela nadležnog za zaštitu prirode:
5.1. Klasa
5.2. Urudžbeni broj
5.3. Datum izdavanja
6. Podatke o vrstama u uzgoju:
6.1. Hrvatski naziv
6.2. Znanstveni naziv
7. Podatke o promjeni u dozvoli za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi:
7.1. Klasa
7.2. Urudžbeni broj
7.3. Datum izdavanja
7.4. Opis promjene
8. Napomena.

Registar unosa i prijenosa

Članak 3.

(1) Registar unosa i prijenosa vodi se u elektroničkom obliku i objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.
(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 535/2008 od 13. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi:
1. Opći podaci:
1.1. Klasa i urudžbeni broj zahtjeva za izdavanje dozvole:
1.2. Prvi zahtjev: DA/NE; ako je odgovor NE: klasa i urudžbeni broj prethodnih zahtjeva za izdavanje dozvole
1.3. Datum zahtjeva za izdavanje dozvole: dd/mm/gg
1.4. Podaci o vrsti:
1.4.1. FAO-va šifra
1.4.2. Hrvatski naziv
1.4.3. Znanstveni naziv
1.4.4. Podvrsta (ako je potrebno)
1.4.5. Dodatne informacije:
1.4.5.1. Tetraploid: DA/NE
1.4.5.2. Plodni umjetni križanac: DA/NE
1.4.5.3. Ako je odgovor DA, FAO-va šifra i naziv roditeljske vrste
1.5. Izvor:
1.5.1. Država
1.5.2. Lokacija (naziv i adresa izvora)
1.5.3. Tip izvora (mrjestilište/ribogojilište/divljina)
1.6. Prihvatni objekt akvakulture:
1.6.1. Lokacija (naziv i adresa)
1.6.2. Metoda uzgoja: zatvoreni/otvoreni sustav
1.7. Broj organizama i životni stadij (jajašca, ličinke, juvenilni, adultni)
1.8. Namjena (za prehranu ljudi, uzgoj za obnovu stoka, za istraživanje itd.)
1.9. Broj predviđenih premještanja
2. Pregled i procjena rizika
2.1. Vrsta premještanja:
2.1.1. Rutinsko unošenje ili prenošenje: DA/NE
2.1.1.1. Dozvola odobrena: DA/NE
2.1.1.2. Datum izdavanja dozvole: dd/mm/gg
2.1.1.3. Tijelo koje izdaje dozvolu (potpuna adresa)
2.1.1.4. Trajanje dozvole: X godina XX mjeseci
2.1.1.5. Pod uvjetima:
2.1.1.5.1. Karantena: DA/NE
2.1.1.5.2. Pokusna puštanja: DA/NE
2.1.2. Nerutinsko unošenje ili prenošenje: DA/NE
2.1.2.1. Vrsta rizika:
2.1.2.1.1. Niski
2.1.2.1.2. Srednji
2.1.2.1.3. Visoki
2.1.2.2. Sažeti izvještaj cjelokupne procjene rizika za okoliš (nekoliko redaka i dokument u PDF-u, dvojezično)
2.1.2.3. Dozvola odobrena: DA/NE
2.1.2.4. Datum izdavanja dozvole: dd/mm/gg
2.1.2.5. Tijelo koje izdaje dozvolu
2.1.2.6. Trajanje dozvole: X godina XX mjeseci
2.1.2.7. Pod uvjetima:
2.1.2.7.1. Karantena: DA/NE
2.1.2.7.2. Pokusna puštanja: DA/NE
3. Praćenje:
3.1. Trajanje programa praćenja: XX mjeseci
3.2. Sažetak rezultata evaluacije programa praćenja (nekoliko redaka i dokument u PDF-u; dvojezično)
3.3. Primijenjeni planovi za slučaj nepredviđenih okolnosti: DA/NE
3.4. Oduzimanje dozvole (prema potrebi): DA/NE
3.4.1. Ako je odgovor DA: privremeno/stalno
3.4.2. Datum: dd/mm/gg
3.4.3. Razlozi oduzimanja (nekoliko redaka; dvojezično).

Popis zatvorenih objekata akvakulture

Članak 4.

(1) Popis zatvorenih objekata akvakulture vodi se u elektroničkom obliku i objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.
(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. Redni broj upisa u registar
2. Podatke o nositelju dozvole za akvakulturu:
2.1. Naziv nositelja
2.2. OIB nositelja
3. Podatke o dozvoli za akvakulturu:
3.1. Klasa
3.2. Urudžbeni broj
3.3. Datum izdavanja
3.4. Datum isteka
4. Podatke o zatvorenom objektu akvakuture:
4.1. Naziv objekta
4.2. Adresa/položaj objekta
5. Strane i lokalno neprisutne vrste u uzgoju
5.1. Hrvatski naziv
5.2. Znanstveni naziv
6. Podatke o prethodnoj suglasnosti središnjeg tijela nadležnog za zaštitu prirode:
6.1. Klasa
6.2. Urudžbeni broj
6.3. Datum izdavanja
7. Napomena.

Završne odredbe

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox