PRAVILNIK O SOLI – urednički pročišćeni tekst, NN br. 89/2011 i 141/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! 
Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi
 
PRAVILNIK O SOLI
 
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/11 i 141/13)
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Predmet Pravilnika
 
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište mora udovoljavati sol namijenjena za konzumaciju u Republici Hrvatskoj, a odnose se na:
– nazive, definicije i opće zahtjeve;
– senzorska svojstva te sastav;
– dodatne zahtjeve označavanja.
 

Članak 2.

(1) Smatra se da sol, koja je zakonito stavljena na tržište u drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili u Turskoj, ako je proizvedena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje osigurava jednaku razinu zaštite javnog interesa, ispunjava zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom te se može staviti na tržište, osim ako je postupak proveden u skladu s Uredbom (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13. 8. 2008., str. 21.).
(2) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na zahtjev propisan odredbom članka 7. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika.

 
Članak 3.
1) Na označavanje soli iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« br. 63/11, 79/11) te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.
2) Odredbe članka 5. i 6. ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje ne primjenjuju se na sol iz članka 8. ovoga Pravilnika.
 
Značenje pojmova
 
Članak 4.
U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Sol je proizvod kristalizacije koji se pretežno sastoji od natrijevog klorida (NaCl), a može sadržavati i magnezijeve i druge soli u različitim količinama ovisno o podrijetlu i postupku proizvodnje.
Sol ne smije biti nusproizvod kemijske industrije ili proizvod kemijske sinteze već isključivo podrijetla navedenog u članku 5. stavku 2. točki a) ovoga Pravilnika.
2. Morska sol je sol koja se dobiva iz morske vode.
3. Kamena sol je sol koja se dobiva iz podzemnih naslaga soli.
 
II. POSEBNE ODREDBE
 
Članak 5.
1) Sol se stavlja na tržište pod nazivom »sol«.
2) Pri označavanju soli, uz naziv hrane, obvezno je navođenje:
a) podataka o podrijetlu soli (morska, kamena, iz kopnene slane vode);
b) podataka o vrsti soli s obzirom na veličinu čestica sukladno članku 6. ovoga Pravilnika;
c) izraza »jodirana«.
3) Naziv »sol« može se nadopuniti i izrazom »kuhinjska«.
 
Članak 6.
1) Izrazom »sitna« može se označiti sol čije su čestice takve veličine da najmanje 80% soli prolazi kroz sito veličine rupica 1,3 mm u kvadratu;
2) Izrazom »fina« može se označiti sol čije su čestice takve veličine da 80% soli prolazi kroz sito veličine rupica 0,5 mm u kvadratu;
3) Izrazom »krupna« može se označiti sol veličine čestica većih od čestica sitne soli.

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox