PROPISI.hr

Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (za pravne osobe)

 „Narodne novine“, broj 129/2007