Radni odnosi - Kolektivni ugovori

KOLEKTIVNI UGOVOR ĐURE ĐAKOVIĆA ELEKTROMONT d.d. – važeći tekst, NN br. 23/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Đuro Đaković Elektromont d.d., objavljuje...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIETE GENERALE – SPLITSKU BANKU d.d. – važeći tekst, NN br. 22/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE PLOVPUT d.o.o. SPLIT – važeći tekst, NN br. 22/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE Pozivom na ratificirane konvencije Međunarodne organizacije rada, na Ustav Republike Hr...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEP GRUPU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 128/2008, 83/2010 i 105/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.   KOLEKTIVNI UGOVOR   POSLODAVCI: • Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 • H...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. – važeći tekst, NN br. 15/2008

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, zastupana po direktorici Vesni ...

Više

ANEKS 1 KOLEKTIVNOG UGOVORA ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT D.D. – važeći tekst, NN br. 144/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE ANEKS 1 KOLEKTIVNOG UGOVORAĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT D.D.   („Narodne novine“, bro...

Više

NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI – važeći tekst, NN br. 59/2008

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE »Mare Nostrum«, Udruga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj pl...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRUŠTVO AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA – važeći tekst, NN br. 23/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA, Trg Žabica 1, zastupan po predsjedniku Uprave Zvonku Krmpot...

Više

SPORAZUM O ZAŠTITI DOSTOJANSTVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA – važeći tekst, NN br. 98/2007

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada RH), kao poslodavac,SINDIKATI DRŽAVN...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR HRVATSKIH CESTA d.o.o. - urednički pročišćeni tekst, NN br. 75/2007 i 11/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! melju članka 194. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 137/04 – pročišćeni tekst) Hrvatske ceste, d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 (u daljnj...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox