PROPISI.hr

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U GRAĐEVINARSTVU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 18/1983 i 59/1996 i Sl. list br. 42/1968 i 45/1968

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE


PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U GRAĐEVINARSTVU

(«Službeni list» broj 42/68, 45/68 i «Narodne novine», broj 18/83 i 59/96)

Napomena uredništva: određeni propisi doneseni prije 1.1.1990. godine nisu prikazani na portalu www.propisi.hr, kao što je slučaj i sa ovim propisom. U nastavku prikazujemo članak 114. Zakona o zaštiti na radu, objavljenog u «Narodnim novinama», broj 59/96.


                                                       Članak 114.
(1) Odredbe propisa koji su doneseni na temelju èlanka 52. Osnovnog zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 52/71. i 52/73.) i odredbe propisa koji su navedeni u èlanku 125. toga Zakona, a koje su do dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 54/74.) bile na snazi, primjenjivat æe se kao pravna pravila, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske i propisima donesenima na temelju zakona.
(2) Pravna pravila primjenjivat æe se do stupanja na snagu provedbenih propisa koje æe na temelju ovlasti iz ovoga Zakona donijeti ministar u roku iz èlanka 113. stavka 1. ovoga Zakona.