RJEŠENJE O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEMINAC - važeći tekst, NN br. 62/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 84. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2016. godine donijela

RJEŠENJE O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEMINAC

(„Narodne novine“, broj 62/16)

I.

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Čeminac, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Čeminac.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Općine Čeminac.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox