PROPISI.hr

ODLUKA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007. - urednički pročišćeni tekst, NN br. 58/2007 i 72/2001

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. svibnja 2007. godine donijela


ODLUKU O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07)


I.

Ovom se Odlukom uređuje Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. – s nazivima područja, odjeljaka, skupina i razreda gospodarskih i drugih djelatnosti.
U Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti označeni su:
područja – jednoslovnom oznakom
odjeljci – dvoznamenkastim brojem
skupine – troznamenkastim brojem
razredi – četveroznamenkastim brojem.


II.

Sastavni dio ove Odluke je Dodatak 1. – Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007., koji se objavljuje uz ovu Odluku u »Narodnim novinama«.


III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 13/2003).

 


 


... 


====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================