UREDBA O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA - važeći tekst, NN br. 4/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. siječnja 2018. godine donijela

UREDBU O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

(„Narodne novine“, broj 4/18)

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Članak 2.

(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17; u daljnjem tekstu: Zakon) te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
VN – vrijednosna naknada u kunama
PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1
ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 2 ili Tablici 3
EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2.

Tablica 1
 

  Prodajna cijena motornog vozila u kn VN u kn %
prva skupina 0,00 100.000,00 0 0
druga skupina 100.000,01 150.000,00 0 0
treća skupina 150.000,01 200.000,00 2.000 5,0
četvrta skupina 200.000,01 250.000,00 4.500 7,0
peta skupina 250.000,01 300.000,00 8.000 9,0
šesta skupina 300.000,01 350.000,00 12.500 11,0
sedma skupina 350.000,01 400.000,00 18.000 13,0
osma skupina 400.000,01 450.000,00 24.500 15,0
deveta skupina 450.000,01 500.000,00 32.000 17,0
deseta skupina 500.000,01 550.000,00 40.500 19,0
jedanaesta skupina 550.000,01 600.000,00 50.000 20,0
dvanaesta skupina 600.000,01   60.000 21,0
 

Tablica 2 – dizelsko gorivo

  Emisija CO2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za
1 g/km CO2
prva skupina 70 do 85 185 55
druga skupina 85 do 120 1.010 175
treća skupina 120 do 140 7.135 1.150
četvrta skupina 140 do 170 30.135 1.250
peta skupina 170 do 200 67.635 1.350
šesta skupina 200 do   108.135 1.450

 

 

Tablica 3 –     benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

 

  Emisija CO2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za 1 g/km CO2
prva skupina 75 do 90 95 35
druga skupina 90 do 120 620 135
treća skupina 120 do 140 4.670 450
četvrta skupina 140 do 170 13.670 700
peta skupina 170 do 200 34.670 1.200
šesta skupina 200 do   70.670 1.300
 

(2) Na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
S – snaga motora u kilovatima (kW)
KS – koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kuna.

Članak 3.

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 4
KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15.

Tablica 4 – obujam motora

Obujam motora u kubičnim centimetrima KO
51 do 125 4
126 do 300 6
301 do 700 7
701 do 1000 8
1001 do   10
 
Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox