Ustav, politički sustav - Vlada Republike Hrvatske

ODLUKA O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNO - važeći tekst, NN br. 59/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatsk...

Više

ODLUKA O RAZVOJU I ODRŽAVANJU INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA OBNOVE, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, IZ DJELOKRUGA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA... - važeći tekst, NN br. 55/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne nov...

Više

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2017. GODINU - važeći tekst, NN br. 55/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike H...

Više

ODLUKA O PROGLAŠENJU PROJEKTA »RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VELIKE GORICE« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 55/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 11. Zakona o strateškim investicijskim projektima...

Više

ODLUKA O PROGLAŠENJU PROJEKTA »POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 55/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 11. Zakona o strateškim investicijskim projektima R...

Više

ODLUKA O PROGLAŠENJU PROJEKTA »RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA METKOVIĆA, PROJEKT METKOVIĆ – RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 55/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 11. Zakona o strateškim investicijskim projek...

Više

ODLUKA O PROGLAŠENJU PROJEKTA »RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ĐAKOVO« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 55/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 11. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike H...

Više

ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBORE ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE TE ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA... - važeći tekst, NN br. 52/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narod...

Više

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG DOPUNA STATUTA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA - važeći tekst, NN br. 52/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat¬...

Više

ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE e-HRVATSKA 2020, S AKCIJSKIM PLANOM ZA PROVEDBU STRATEGIJE e-HRVATSKA 2020 - važeći tekst, NN br. 50/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatsk...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox