Ustav, politički sustav - Vlada Republike Hrvatske

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNARI: B-7 I B-8) - važeći tekst, NN br. 70/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»N...

Više

ODLUKA O POKRETANJU PROJEKTA e-POSLOVANJE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 70/2016 i 27/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na...

Više

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 64/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatsk...

Više

RJEŠENJE O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEMINAC - važeći tekst, NN br. 62/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 84. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (region...

Više

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ESIF MIKRO I MALI ZAJMOVI HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE - važeći tekst, NN br. 62/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»N...

Više

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ESIF JAMSTVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE - važeći tekst, NN br. 62/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»N...

Više

ODLUKA O DAVANJU OVLASTI DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU - važeći

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»N...

Više

ODLUKA O PRIHVAĆANJU DRUGOG NACIONALNOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - važeći tekst, NN br. 62/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članaka 5. i 7. Stockholmske konvencije o postojanim organs...

Više

AKCIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 61/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»N...

Više

ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU ZIP LINE 2 GRAĐEVINE U SKLOPU PROJEKTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »BIJELI VRH« U k.o. RUDOPOLJE - važeći tekst, NN br. 61/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o izvlaštenju i određivanju n...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox