Visoko obrazovanje - znanstvena djelatnost - Opći dio

ODLUKA O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I ZNANSTVENO-STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA - važeći tekst, NN br. 122/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE     Na temelju odredbe članka 105. stavka 4. podstavka 1. Zako...

Više

PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA - važeći tekst, NN br. 47/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE     Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djela...

Više

INTEGRIRANI POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA - važeći tekst, NN br. 50/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE INTEGRIRANI POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA („Narodne n...

Više

INTEGRIRANI POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA - važeći tekst, NN br. 50/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE INTEGRIRANI POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA („Narodne n...

Više

INTEGRIRANI POPIS STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA - važeći tekst, NN br. 50/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Naro...

Više

INTEGRIRANI POPIS STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA - važeći tekst, NN br. 50/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Naro...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA PODMIRENJE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA REDOVITE STUDENTE S INVALIDITETOM - važeći tekst, NN br. 23/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»N...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA PODMIRENJE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA REDOVITE STUDENTE S INVALIDITETOM - važeći tekst, NN br. 23/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»N...

Više

ODLUKA O ODREĐIVANJU CIJENE IZRADE STUDENTSKE ISKAZNICE SA STANDARDNIM GRAFIČKIM DIZAJNOM ZA AK. G. 2014./2015. - važeći tekst, NN br. 111/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o studentskoj ispravi (»Narodne novine«, broj...

Više

ODLUKA O PLAĆI REKTORA I PROREKTORA JAVNIH SVEUČILIŠTA - važeći tekst, NN br. 108/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 57.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne nov...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox