Visoko obrazovanje - znanstvena djelatnost - Opći dio

ODLUKA O PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA ZA REDOVITE STUDENTE NA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013., 2013./2014. I 2014./2015. - važeći tekst, NN br. 90/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj ...

Više

ODLUKA O UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 20/2012, 85/2013 i 04/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju odredbe članka 106. stavka 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/0...

Više

PRAVILNIK O UPISNIKU ZNANSTVENIKA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 72/2004, 101/2004 i 82/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Temeljem članka 23. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03) ministar znanosti, obrazo...

Više

PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROJEKATA I PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUGA – važeći tekst, NN br. 70/2003

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 145. stavka 2. Zakona o visokim učilištima (»Narodne novine« br. 59/96...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA – urednički pročišćeni tekst, NN br. 120/2013 i 08/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 ...

Više

PRAVILNIK O DODJELJIVANJU DRŽAVNIH STIPENDIJA I PRIPOMOĆI STUDENTIMA DODIPLOMSKIH I POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA TE POSLIJEDOKTORANDIMA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 26/1997 i 1/2002

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju èlanka 145. Zakona o visokim uèilištima ("Narodne novine" broj 59/96 - proèišæeni tekst), èlanka 52. i 53. Zakona o znanstveno...

Više

PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA – važeći tekst, NN br. 18/2001

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE Na temelju odredbi članka 8. stavka 3. i članka 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o...

Više

PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA POTPUNE ISTOVRIJEDNOSTI ODNOSNO ISTOVRIJEDNOSTI STRANIH DIPLOMA – važeći tekst, NN br. 34/2000

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 14. Zakona o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i...

Više

PRAVILNIK O HABILITACIJSKOM POSTUPKU – važeći tekst, NN br. 69/1998

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE Na temelju èlanka 127. stavka 1. podstavka 2. a sukladno èlanku 80. stavku 4. Zakona o vi...

Više

PRAVILNIK O UPISNIKU STUDENTSKIH UDRUGA – važeći tekst, NN br. 41/1997

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o studentskom zboru ("Narodne novine" br. 57/96) min...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox