Vrijednosni papiri

ODLUKA O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2017. GODINU - važeći tekst, NN br. 8/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE  Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Za...

Više

PRAVILNIK O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 128/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE     Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2....

Više

ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 128/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE    Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i čla...

Više

ODLUKA O NAJVIŠOJ NAKNADI ZA POKRIVANJE TROŠKOVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U 2018. IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA - važeći tekst, NN br. 128/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE   Na temelju odredbe članka 15. točke 1. i članka 8. Zakona o ...

Više

PRAVILNIK O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2017. GODINU - važeći tekst, NN br. 121/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Z...

Više

ODLUKA O UVJETIMA ZA DAVANJE FINANCIJSKE POTPORE GRUPE KREDITNIH INSTITUCIJA - važeći tekst, NN br. 67/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 11. stavka 1. i članka 216.f stavka 3. Zakona o kre...

Više

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU STVARNIH ILI POTENCIJALNIH KRŠENJA UREDBE (EU) br. 596/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - važeći tekst, NN br. 60/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju odredbi članka 469. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne ...

Više

ODLUKA O OBLIKU, SADRŽAJU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA - važeći tekst, NN br. 42/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka ...

Više

PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA LEASING DRUŠTAVA - važeći tekst, NN br. 41/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE     Na temelju članka 73. stavka 2. i 3. Zakona o leasingu (»...

Više

ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI... - važeći tekst, NN br. 44/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE   ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJE...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox