ZAKON O DRŽAVNOM PEČATU REPUBLIKE HRVATSKE – važeći tekst, NN br. 33/1995

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

ZAKON O DRŽAVNOM PEČATU REPUBLIKE HRVATSKE
 
(«Narodne novine», broj 33/95)
 
Članak 1.

Republika Hrvatska ima veliki i mali državni pečat čiji se izgled i uporaba uređuju ovim Zakonom.

Članak 2.
Veliki državni pečat kružnog je oblika, promjera 80 mm, a u sredini pečata je grb Republike Hrvatske.
U krugu oko grba Republike Hrvatske na gornjoj strani je riječ "REPUBLIKA", a na donjoj strani je riječ "HRVATSKA".
Oko grba Republike Hrvatske i toga napisa kružno se nalazi starohrvatski troplet.
Veliki državni pećat namijenjen je za utiskivanje u pečatni vosak izravno na ispravu ili u pečatni vosak u zaštitnoj kutijici, koja se privezuje trakom u bojama državne zastave na ispravu.

Članak 3.
Veliki državni pečat utiskuje se na ratifikacijske isprave te na vjerodajnice i pisma ovlaštenja koja potpisuje predsjednik Republike u okviru ustavnih ovlaštenja predstavljanja i zastupanja Republike Hrvatske u inozemstvu.

Članak 4.
Mali državni pečat je promjera 50 mm istoga sadržaja kao i veliki državni pečat.
Mali državni pečat namijenjen je za otisak crnilom na papiru, te za utiskivanje izravno na ispravu ili na papirnu podlogu, koja se lijepi na ispravu.
Članak 5.
Mali državni pečat otiskuje se na odluke o proglašenju zakorka, odluke o dodjeli odlikovanja te na druge akte i isprave koje donosi predsjednik Republike

Članak 6.
Državne pečate čuva čuvar državnoga peeata Republike Hrvatske kojeg imenuje predsjednik Republike Hrvatske.
Čuvar državnog pečata odgovoran je za uporabu pečata.
Predstojnik Ureda predsjednika donosi pravila o čuvanju državnog pečata.

Članak 7.
U svezi sa davanjern ovlasti obrtniku ili trgovačkom društvu za izradu državnog pečata i visine kazni za protuzakonito postupanje, na odgovarajući se naćin primjenjuju odredbe Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.

Članak 8.
Likovni prikaz državnoga pečata sastavni je dio ovog Zakona.

Članak 9.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
 
 
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox