ZAKON O NAJVIŠOJ MIROVINI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 162/1998 i 82/2001

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

ZAKON O NAJVIŠOJ MIROVINI
 (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 162/98 i 82/01)
 
Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom određuje najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
(2) Svota najviše mirovine iz stavka 1. ovoga članka određuje se množenjem osobnih bodova iz članka 2. ovoga Zakona, mirovinskog faktora i aktualne vrijednosti mirovine.
Članak 1.a
(1) Ovim se Zakonom određuje i najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 108/96.) i Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00.).
(2) Svota najviše mirovine iz stavka 1. ovoga članka ne može biti viša od dvije svote najviše mirovine određene prema odredbama članka 1. i 2. Zakona o najvišoj mirovini (»Narodne novine«, br. 162/98.) za 40 godina mirovinskog staža.
Članak 2.
Osobni bodovi za određivanje najviše mirovine prema ovome Zakonu utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž osiguranika pomnoži sa 3,8 vrijednosnih bodova i polaznim faktorom.
                                                      Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox