Aktualno

Kibernetska sigurnost osnovni je preduvjet za europsku digitalizaciju i digitalni suverenitet

Europska komisija predstavila je jedinicu za obranu od kibernetičkih napada koja bi trebala omogućiti državama članicama da zatraže pomoć od drugih država u slučaju incidenata.

Zajednička jedinica za kibersigurnost djelovat će kao platforma za pružanje koordiniranog odgovora EU-a na kiberincidente i kiberkrize velikih razmjera te za pružanje pomoći u oporavku od...

Stranice