Erste banka omogućava poček otplate kredita do 12 mjeseci klijentima iz turističkog sektora

Imajući u vidu značajan utjecaj trenutačnih okolnosti povezanih s pandemijom koronavirusa na segment turizma, Erste banka je svojim klijentima, poslovnim subjektima i fizičkim osobama koji obavljaju turističku djelatnost ili neku drugu ovisnu djelatnost povezanu s turizmom, omogućila korištenje počeka otplate kredita u trajanju do najviše 12 mjeseci, a najdulje do 30.6.2021. godine. Poček mogu ugovoriti klijenti koji su u razdoblju od lipnja do rujna 2019. godine ostvarili više od 50% svojih godišnjih poslovnih prihoda, a za njegovo korištenje ne naplaćuje se naknada. Krajnji rok do kojeg se poček može ugovoriti je 30.6.2020. godine.

Za vrijeme trajanja počeka klijenti ne plaćaju glavnicu kredita, a obračunavaju se isključivo redovne kamate. Obveze koje nastanu temeljem glavnice koja dospijeva tijekom trajanja počeka, ovisno o dogovoru i preferenciji svakog pojedinog klijenta, mogu se prebaciti na sam kraj otplatnog razdoblja kredita ili rasporediti na preostale rate koje dospijevaju nakon isteka počeka. Redovne kamate, ovisno o preferencijama, klijenti mogu nastaviti podmirivati tijekom trajanja počeka, prema postojećem otplatnom planu ili koristeći opciju plaćanja u skladu s dinamikom priljeva u turističkim djelatnostima, odnosno po isteku počeka, i to jednokratno ili koristeći neke druge raspoložive opcije u tom trenutku, ovisno o svakom individualnom slučaju. Osim toga, krajnji rok povrata kredita može se produljiti za razdoblje trajanja počeka.

U proteklom smo razdoblju zaprimili značajan broj zahtjeva za odgodom plaćanja kreditnih obveza naših klijenata iz segmenta turizma. Svjesni smo činjenice da postojeća situacija ima negativne implikacije na njihovo poslovanje i da je vrlo teško predvidjeti budući razvoj situacije. Iz tog smo razloga odlučili produljiti rok prolongata kreditnih obveza za taj segment klijenata sa šest na 12 mjeseci, nastojeći im tako olakšati sitauciju i pomoći da se s trenutačnim složenim izazovima mogu kvalitetnije nositi“, naglasio je ovom prigodom Christoph Schoefboeck, predsjednik uprave Erste banke te dodao: „Turizam i s njome povezane djelatnosti imaju značajnu ulogu u cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu te su tvrtke iz tog segmenta svojim kvalitetnim poslovanjem iz godine u godinu bile zamašnjak njegovog rasta. Uvjereni smo da će uspjeti iz ove kompleksne situacije izaći još jači te da će i u budućnosti biti predvodnici uspješnog poslovanja, rasta i razvoja. Mi ćemo im biti i ostati partner, kako u ovim teškim vremenima, tako i kasnije“.

 

Mjere koje je Erste banka donijela nastojeći pružiti dodatnu podršku klijentima iz turističkog sektora nastavak su poduzetnih napora s ciljem pomoći poslovnim subjektima. Prije nekoliko dana Erste banka je s Hrvatskom bankom za obnovu potpisala sporazum o portfeljnom osiguranju kredita za likvidnost, čime je ostvaren jedan od bitnih preduvjeta za operativnu realizaciju novih kredita za očuvanje likvidnosti poslovnih subjekata - izvoznika, čije je poslovanje pogođeno negativnim učincima trenutačne situacije povezane s epidemijom koronavirusa. Banka raspolaže dovoljnom količinom likvidnosti koja će omogućiti financiranje poslovnih subjekata za navedene potrebe, kako za postojeće, tako i za sve ostale klijente koji apliciraju za kredit u Erste banci. Također, u suradnji s domaćim i inozemnim financijskim institucijama (HBOR, HAMAG, EIF), banka nastoji osigurati adekvatne izvore financiranja i povoljne garantne sheme, koji će, u trenutačnim tržišnim okolnostima, poslovnim subjektima omogućiti što je moguće povoljnije financiranje. Pritom je važno je naglasiti da odluku o odobrenju takvih plasmana u konačnici donosi banka, temeljem vlastitih kriterija i poslovnih politika.

Dodatno, s ciljem olakšavanja negativnih utjecaja trenutačnih okolnosti na poslovanje poslovnih subjekata,  Erste banka je privremeno, od 31.3. do 30.6.2020. godine, isključila automatsku naplatu po kreditnim partijama po kojima je ista ugovorena. Dodatno, odgodila je dospijeće redovnih kamata – interkalarne i kamate u počeku – koje dospijevaju od 31.3. do 30.6.2020. godine, a za dugovanja dospjela od 31.3. do 30.6.2020. neće obračunavati zakonske zatezne kamate. Banka će i u idućem razdoblju nastaviti s naporima kako bi pružila adekvatan doprinos te poslovnim subjektima omogućila da lakše prebrode trenutačnu situaciju. (ps/sm)

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox