Aktualno

Zaustavite nasilje nad ženama: Komisija pozdravlja pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji

Europska unija pristupa Istanbulskoj konvenciji donošenjem dviju odluka Vijeća. Istanbulska konvencija sveobuhvatan je pravni okvir usmjeren na zaštitu žena od svih oblika nasilja te na sprječavanje, procesuiranje i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pristupom će EU kao cjelina biti vezana ambicioznim međunarodnim standardima. Povjerenstvo je tim povodom...

Stranice