Aktualno

Četvrto istraživanje agencije Hendal o stavovima i ponašanju građana u vremenu epidemije koronavirusa

Pada zadovoljstvo radom Vlade i mjerodavnih službi u borbi protiv suzbijanja epidemije koronavirusa, ali njihov rad se smatra pozitivnijim od rada institucija Europske unije u cjelini.

I dalje se prosječno zadovoljstvo dosadašnjim radom Vlade, ministra zdravstva i javnih službi u borbi protiv suzbijanja epidemije koronavirusa smanjuje: 3,63 naspram 3,75 u travnju i...

Stranice