Aktualno

Istraživanje! 87% korisnika pametnih satova implementiralo zdravije životne navike

Najnovija paneuropska anketa kompanije Huawei istražuje zdravstvenu svijest, stavove i ponašanja korisnika, naglašava neiskorišteni potencijal pametnih zdravstvenih tehnologija te otkriva koliko je limitirano poznavanje pozitivnih zdravstvenih parametara kod prosječnih potrošača.

Huawei...

Stranice