Od danas na snazi Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društava HANFA-e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) donijela je Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva, koji s današnjim danom, 4. listopada 2018., stupa na snagu. Navedenim se pravilnikom, uz važeći zakon, detaljnije  definiraju pravila za uspostavu sustava upravljanja rizicima u faktoring društvima i pravila upravljanja pojedinačnim rizicima, uključujući upravljanje rizikom koncentracije.


„Pravilnik je donesen temeljem dosadašnjih iskustava, s ciljem sprječavanja nedorečenosti u sustavu i što kvalitetnije i bolje kontrole faktoring društava. Poseban naglasak stavljen je na praćenje rizika koncentracije i konkretna ograničenja izloženosti prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba.“ – naglasio je tim povodom predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman.

Pravilnik definira da najveća izloženost faktoring društva, uz određene iznimke, prema pojedinoj osobi ili grupi povezanih osoba ne smije prelaziti 25 posto ukupne izloženosti društva.

Uz to, propisuje se i obaveza faktoring društva da donese i provodi primjerene politike i postupke upravljanja za, najmanje, sljedeće rizike: kreditni (uključujući i koncentracijski rizik), tržišni rizik (uključujući valutni, kamatni rizik i tržišni rizik likvidnosti), rizik likvidnosti i operativni rizik ali i sve druge vrste rizika kojima bi moglo biti izloženo u svom poslovanju. 

Ukupna aktiva šest faktoring društava u Republici Hrvatskoj, na dan 30.06.2018. iznosila je nešto manje od dvije milijarde kuna (1,995 mlrd HRK). Više detalja dostupno je na internetskim stranicama, u podizbornicima: www.hanfa.hr/publikacije i www.hanfa.hr/leasing-i-faktoring/.

Navedeni pravilnik objavljen je u Narodnim novinama 86/2018, od 26. rujna 2018., a isti je dostupan i putem Internetske stranice HANFA-e (https://www.hanfa.hr/leasing-i-faktoring/regulativa/faktoring/  ).

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox