IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU - važeći tekst, NN br. 114/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. sudenoga 2016. donio je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU

(„Narodne novine“, broj 114/16)

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 148/14 i 103A/15) ostvaren je u 2015. godini, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV
IZVRŠENJE 2014.
IZVORNI PLAN 2015.
TEKUĆI PLAN 2015.
IZVRŠENJE 2015.
INDEKS
1
5
3
4
5
6=5/4*100
6
PRIHODI POSLOVANJA
114.044.484.836,99
107.740.591.928
107.740.591.928
109.110.878.972,12
101,27
7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
689.719.775,10
450.638.451
450.638.451
645.008.947,57
143,13
 
UKUPNI PRIHODI
114.734.204.612,09
108.191.230.379
108.191.230.379
109.755.887.919,69
101,45
3
RASHODI POSLOVANJA
125.689.498.238,84
117.330.286.314
117.306.420.492
115.455.805.550,64
98,42
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.856.996.258,14
3.387.041.153
3.410.906.975
3.152.043.507,90
92,41
 
UKUPNI RASHODI
127.546.494.496,98
120.717.327.467
120.717.327.467
118.607.849.058,54
98,25
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
-12.812.289.884,89
-12.526.097.088
-12.526.097.088
-8.851.961.138,85
70,67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
 
 
 
 
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
IZVRŠENJE 2014.
IZVORNI PLAN 2015.
TEKUĆI PLAN 2015.
IZVRŠENJE 2015.
INDEKS
1
5
3
4
5
6=5/4*100
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
35.063.468.164,30
29.154.951.179
29.154.951.179
31.609.821.903,39
108,42
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
27.132.613.318,34
25.734.854.091
25.734.854.091
27.301.288.316,38
106,09
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE
6.181.590.559,21
11.206.000.000
11.206.000.000
11.657.085.942,29
104,03
 
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU
-1.300.155.520,28
-2.100.000.000
-2.100.000.000
-7.113.658.390,45
338,75
 
NETO FINANCIRANJE
12.812.289.884,89
12.526.097.088
12.526.097.088
8.851.961.138,85
70,67
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0,00
0
0
0,00

 

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox