ODLUKA O KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2015. GODINI - važeći tekst, NN br. 15/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 9. stavaka 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) i na temelju članka 3. stavka 2. i članka 4. stavaka 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 3/2015, 11/2015), ministar poljoprivrede donosi 

 


ODLUKU O KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2015. GODINI

(„Narodne novine“, broj 99/15)

I.

Ovom Odlukom određuju se:
– raspodjela Državne kvote i Trajne individualne kvote za 2015. godinu na plovila – plivarice tunolovke,
– raspodjela Državne kvote i Trajne individualne kvote za 2015. godinu na plovila – udičarski alati u gospodarskom ribolovu.
 


II.

Ministarstvo poljoprivrede će zaključiti Ugovor sa vlasnicima/ovlaštenicima ribarskih plovila kojima je dodijeljen dio Državne kvote, kojim će se odrediti prava i obveze korisnika Državne kvote. 


III.

Državna kvota za plivarice tunolovke u 2015. godini iznosi 71,16 tona.
Količina od 13,59 tona što odgovara ukupnoj državnoj kvoti iz 2014. godine, dodjeljuje se ribarskom plovilu Sestrica, CFR HRV000004792.
Povećanje državne kvote u 2015. godini u iznosu od 57,57 tona jednoliko se raspoređuje na plovila koja imaju upisanu mrežu plivaricu tunolovku, a kojima nije bila dodijeljena Trajna individualna kvota. Neraspoređena državna kvota u iznosu od 5,233 tone rasporediti će se na plovila koja će sudjelovati u ribolovnim grupama u 2015. godini.

Popis plovila – plivaričara tunolovaca sa dodijeljenim Državnim kvotama za 2015. godinu:

 

 

Redni broj CFR broj Ime broda Državna kvota za 2015. g (t)
1. HRV000004792 SESTRICA 13,590
2. HRV000003287 PELAGOS II 5,233
3. HRV000004925 TACOMA 5,233
4. HRV000000992 UGOR 5,233
5. HRV000000784 CICILO 5,233
6. HRV000002569 MAČKA 5,233
7. HRV000003357 KORNAT 5,233
8. HRV000000553 GORAN 5,233
9. HRV000003513 JADRAN II 5,233
10. HRV000001451 SIN KALI 5,233
11. HRV000002618 SPARTAK
5,233

 


IV.

Raspodjela Trajne individualne kvote za 2015. godinu za plivarice tunolovke koja iznosi 367 tona, određena je temeljem Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« br. 32/2011, 34/2011 i 37/2011) i/ili temeljem trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina.

Popis plovila – plivaričara tunolovaca s dodijeljenim Trajnim individualnim kvotama za 2015. godinu:

 

Redni broj CFR broj Ime broda Trajna individualna kvota za 2015. g. (%) Trajna individualna kvota za 2015. g. (t)
1. HRV000001579 SARDINA I 3,85 14,127
2. HRV000002313 NEPTUN I 3,75 13,760
3. HRV000000906 JADRAN I 3,6 13,209
4. HRV000004774 CARICA 8,22 30,161
5. HRV000002589 NEPTUN II 3,55 13,026
6. HRV000001486 NAPREDAK 3,49 12,806
7. HRV000001446 TULJAN 3,35 12,292
8. HRV000000885 MARINERO II 3,19 11,705
9. HRV000004817 LUBIN DVA 3,19 11,705
10. HRV000003219 SIN KALI I 3,07 11,265
11. HRV000000743 FULIJA 3,01 11,044
12. HRV000000742 HRVATSKI USPJEH 5,71 20,952
13. HRV000000741 KALI DVA 2,91 10,678
14. HRV000001447 KALI 3,41 12,512
15. HRV000001452 BOŽO 2,62 9,613
16. HRV000002151 ŠKODA 2,57 9,430
17. HRV000000726 OŠLJAK DVA 2,52 9,247
18. HRV000001148 PONOS 2,44 8,953
19. HRV000001485 EVA 2,94 10,788
20. HRV000000901 DAVORIN 2,36 8,659
21. HRV000003074 SARDINA II 12,4 45,499
22. HRV000000911 NEMIRNA 2,21 8,109
23. HRV000002522 DINKO 2,21 8,109
24. HRV000001454 LAGUNA 2,05 7,522
25. HRV000001026 EVA DVA 1,72 6,311
26. HRV000000984 JORDAN 1,71 6,274
27. HRV000002903 TULJAN DVA 0,56 2,055
28. HRV000002167 UŠATA 1,65 6,054
29. HRV000002229 NEKTON 1,51 5,541
30. HRV000002568 RIBAR 1,45 5,320
31. HRV000001676 PONOS DVA 1,44 5,284
32 HRV000000740 TRATICA 1,36
4,990

 


V.

Državna kvota za udičarske alate u gospodarskom ribolovu u 2015. godini iznosi 11,5 tona te se jednoliko raspoređuje na plovila koja imaju dodijeljenu trajnu individualnu kvotu.

Popis plovila – udičarski alati u gospodarskom ribolovu s dodijeljenim Državnim kvotama za 2015. godinu:

 

Redni broj CFR Reg. oznaka plovila Državna kvota za 2015. g (t)
1. HRV000001609 700 VD 0,958
2. HRV000015428 214-DB 0,958
3. HRV000001354 563-VD 0,958
4. HRV000002120 212-TI 0,958
5. HRV000003609 90-TI 0,958
6. HRV000001002 8-TP 0,958
7. HRV000016103 99-MU 0,958
8. HRV000016077 96-TI 0,958
9. HRV000001608 132-TI 0,958
10. HRV000015958 103-TI 0,958
11. HRV000015522 797-BG 0,958
12. HRV000016087 89-MU
0,958

 


VI.

Raspodjela Trajne individualne kvote za udičarske alate u gospodarskom ribolovu koja je određena temeljem Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« br. 30/2012) i/ili temeljem trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina, iznosi 7,5 tona.

Popis plovila – udičarski alati u gospodarskom ribolovu, s dodijeljenim Trajnim individualnim kvotama za 2015. godinu:

 

Redni broj CFR Reg. oznaka plovila Trajna individualna kvota za 2015. g (%) Trajna individualna
kvota za 2015. g (t)
1. HRV000001609 700 VD 14,77 1,108
2. HRV000015428 214-DB 13,49 1,012
3. HRV000001354 563-VD 11,70 0,877
4. HRV000002120 212-TI 9,58 0,718
5. HRV000003609 90-TI 6,60 0,495
6. HRV000001002 8-TP 4,75 0,356
7. HRV000016103 99-MU 5,02 0,376
8. HRV000016077 96-TI 4,99 0,374
9. HRV000001608 132-TI 4,87 0,365
10. HRV000015958 103-TI 4,71 0,353
11. HRV000015522 797-BG 13,99 1,049
12. HRV000016087 89-MU 5,54
0,415

 


VII.

Pravo sudjelovanja u ribolovu tune plivaricom tunolovkom u 2015. godini ima najviše 9 plovila s najvećom individualnom kvotom nakon prebacivanja kvote za 2015. godinu, sukladno odredbama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 3/2015 i 11/2015), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i točke VIII. ove Odluke i to po kategorijama sukladno članku 10. stavku 4. Pravilnika.
Pravo ribolova smije se prenijeti na drugo plovilo temeljem odredbi članka 10. Pravilnika.
Za ulov tune u Jadranu veličine 8 – 30 kg namijenjene uzgoju smije se iskoristiti najviše 90% od dodijeljene individualne kvote iz stavka 1. ove točke.

VIII.

Dodijeljena Državna i Trajna individualna kvota smije se ustupiti drugim plovilima ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov na moru koji imaju dodijeljenu kvotu i koji su upisani u Registar ribarske flote Republike Hrvatske, te u povlastici imaju upisanu plivaricu tunolovku ili udičarske alate za lov tune u gospodarskom ribolovu, a o čemu se mora obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede na temelju odredbi Pravilnika.
Dodijeljena Državna i Trajna individualna kvota smije se ustupiti i drugim plovilima ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov na moru koji su upisani u Registar ribarske flote Republike Hrvatske, te u povlastici imaju upisanu plivaricu tunolovku ili udičarske alate za lov tune u gospodarskom ribolovu, a o čemu moraju obavijestiti Ministarstvo na temelju odredbi Pravilnika.
Ukoliko nakon isteka razdoblja navedenog u članku 4., stavku 18. Pravilnika i prebacivanja kvote, broj plovila s izlovnom kvotom za 2015. godinu prijeđe broj naveden u članku 10. Pravilnika, kvota prekobrojnih plovila ravnomjerno će se razdijeliti na plovila koja imaju pravo sudjelovanja u ribolovu u 2015. godini.
Maksimalni udio u ukupnoj izlovnoj kvoti Republike Hrvatske za mreže plivarice tunolovke po jednom ovlašteniku bez obzira na broj plovila ili uzgajališta mora biti sukladan odredbama Pravilnika iz članka 5. stavka 3. kao i članka 24. stavka 3.

IX.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon njezine objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox