ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA RIBOLOVA U POJEDINIM POSEBNIM STANIŠTIMA, ODREĐENIM RIBOLOVNIM ALATIMA I NA ODREĐENO VRIJEME - važeći tekst, NN br. 125/2007

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

>>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE

 
Na temelju članka 52. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 74/94, 57/96 i 48/05) i članka 3. stavka 2. Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu (»Narodne novine«, broj 148/04, 152/04 i 55/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

ODLUKU O NAČINU OBAVLJANJA RIBOLOVA U POJEDINIM POSEBNIM STANIŠTIMA, ODREĐENIM RIBOLOVNIM ALATIMA I NA ODREĐENO VRIJEME


("Narodne novine", broj 125/07)

I.
Radi pravilnoga gospodarenja i omogućavanja ribolova odraslih i migratornih vrsta riba i drugih morskih organizama ovom Odlukom:
1. u akvatoriju ušća rijeke Mirne (Tarska vala) zabranjeno je obavljanje svakog ribolova i lova ili sakupljanja drugih morskih organizama u razdoblju od 1. listopada do 31. siječnja, osim ribolova iz članka 3. stavka 4. Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu (»Narodne novine«, broj 148/04, 152/04 i 55/05);
2. u dijelu akvatorija ušća rijeke Raše, omeđenim spojnicama: rt Ubac – rt Mulac i svjetionik Trget – rt Puntal dozvoljeno je u razdob­lju od 1. lipnja do 1. rujna sakupljanje školjkaša, a u razdoblju od 15. listopada do 15. svibnja dozvoljen je i ribolov na doćek mrežama stajačicama kojih je veličina oka mrežnog tega najmanje 32 milimetra;
3. u dijelu akvatorija ušća rijeke Zrmanje, omeđenim spojnicama: rt Sveti Nikola – uvala Zališće (do Ždrila) i rt Rijeka – rt Struga dozvoljen je ribolov potegačom srdelarom u razdoblju od 15. siječnja do 1. rujna;
4. u akvatoriju Pirovačkog zaljeva dozvoljen je ribolov mrežom stajačicom – prosticom u razdoblju od 1. ožujka do 1. lipnja;
5. u akvatoriju ušća rječice Pantan dozvoljeno je sakupljanje školjkaša u razdoblju od 1. ožujka do 1. studenoga;
6. u akvatoriju ušća rijeke Cetine, osim u dijelu ribolovnog mora uzvodno od spojnice: vrh mula na Omiškoj glavici – vrh južnog mula na ušću Cetine, u razdoblju od 15. siječnja do 1. rujna dozvoljen je ribolov potegačom srdelarom, a u razdoblju od 15. listopada do 1. svibnja u akvatoriju južno od južnog mula na ušću Cetine dozvoljen je ribolov mrežama stajačicama na doček kojih je veličina oka mrežnog tega najmanje 32 milimetra; i
7. u akvatoriju ušća rijeke Neretve dozvoljen je ribolov stajaćim kogolom – tratom za lov jegulje u razdoblju, na mjestima i na način određen u članku 27. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, broj 6/06, 46/06 i 66/07).

II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima, određenim ribolovnim alatima i na određeno vrijeme (»Narodne novine«, broj 65/05).

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox