ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRIJEDLOGA NAC.AKC.PLANA PROVEDBE REZOLUCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UN-a O POLOŽAJU ŽENA,MIRU I SIGURNOSTI, O UKLANJANJU SPOLNO UTEMELJENOG NASILJA U ORUŽANIM SUKOBIMA, O.. - važeći tekst, NN br. 96/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2000, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2010. godine donijela

ODLUKU O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRIJEDLOGA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE REZOLUCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA: 1325 (2000) O POLOŽAJU ŽENA, MIRU I SIGURNOSTI, 1820 (2008) O UKLANJANJU SPOLNO UTEMELJENOG NASILJA U ORUŽANIM SUKOBIMA, 1888 (2009) O BORBI PROTIV SEKSUALNOG NASILJA NAD ŽENAMA I DJECOM U ORUŽANIM SUKOBIMA I 1889 (2009) O ULOZI ŽENA I NJIHOVIM POTREBAMA U IZGRADNJI MIRA NAKON ORUŽANIH SUKOBA

(„Narodne novine“, broj 96/10)

I.
Osniva se Radna skupina za izradu prijedloga Nacionalnog akcijskog plana provedbe rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda: 1325 (2000) o položaju žena, miru i sigurnosti, 1820 (2008) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u oružanim sukobima, 1888 (2009) o borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i djecom u oružanim sukobima i 1889 (2009) o ulozi žena i njihovim potrebama u izgradnji mira nakon oružanih sukoba (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

II.
Članovi/ice Radne skupine su:
– dr. sc. Mario Nobilo, ravnatelj Uprave za multilateralne poslove Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, čelnik
– predstavnik/ica Predsjednika Republike Hrvatske, član/ica
– predstavnik/ica Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, član/ica
– predstavnik/ica Ministarstva obrane, član/ica
– predstavnik/ica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, član/ica
– predstavnik/ica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Repub-
like Hrvatske, član/ica
– predstavnik/ica Centra za ženske studije, član/ica.
Nadležna državna tijela i pravne osobe iz stavka 1. ove točke će, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, pisano izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija o svom ovlaštenom predstavniku/ici.
Čelnik Radne skupine može po potrebi u rad Radne skupine uključiti predstavnike/ice drugih državnih tijela i pravnih osoba.

III.
Zadaća Radne skupine je izrada prijedloga Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda: 1325 (2000) o položaju žena, miru i sigurnosti, 1820 (2008) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u oružanim sukobima, 1888 (2009) o borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i djecom u oružanim sukobima i 1889 (2009) o ulozi žena i njihovim potrebama u izgradnji mira nakon oružanih sukoba, a rok za njegovu izradu je 1. listopada 2010. godine.

IV.
Stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu obavljat će Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox