ODLUKA O UTVRĐIVANJU NADLEŽNIH TIJELA ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RIBARSTVO – važeći tekst, NN br. 04/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU O UTVRĐIVANJU NADLEŽNIH TIJELA ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RIBARSTVO

(„Narodne novine“, broj 06/14)

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se nadležna tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo, definiranog člankom 5. stavkom 5. alinejom 4. Zakona o morskom ribarstvu.

II.
Kao nadležna tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo utvrđuju se:
1. Upravljačko tijelo – tijelo nadležno za koordinaciju pripreme, izradu i upravljanje Operativnim programom za ribarstvo je Ministarstvo poljoprivrede, ustrojstvena jedinica nadležna za sektor ribarstva;
2. Tijelo za potvrđivanje – tijelo nadležno za izradu i potvrđivanje izjava o izdacima i zahtjeva za plaćanjem te njihovu dostavu Europskoj komisiji u sklopu provedbe Operativnog programa za ribarstvo je Ministarstvo poljoprivrede, samostalna ustrojstvena jedinica nadležna za potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu;
3. Tijelo za reviziju – tijelo nadležno za reviziju provedbe Operativnog programa za ribarstvo je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

III.
Nadležna tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo iz točke II. podtočaka 1. i 2. ove Odluke mogu prenijeti dio svojih funkcija na posredničko tijelo, zadržavajući pritom punu odgovornost za provedbu funkcija iz svoje nadležnosti.
Prijenos funkcija uredit će se posebnim sporazumom između tijela koje prenosi funkcije i tijela na koje se funkcije prenose.

IV.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju provedbenih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 38/2010).

V.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox