ODLUKU O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - važeći tekst, NN br. 42/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 96/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine donijela

ODLUKU O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

(„Narodne novine“, broj 42/17)

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke imaju političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela.

III.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove općinskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 1.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 1.000,00 kuna za svakog člana.

IV.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 1.001 do 5.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 1.500,00 kuna za svakog člana.

V.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 5.001 do 10.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 2.000,00 kuna za svakog člana.

VI.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 10.001 do 20.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 2.500,00 kuna za svakog člana.

VII.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 20.001 do 35.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 3.000,00 kuna za svakog člana.

VIII.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove gradskog vijeća i županijske skupštine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju od 35.001 do 100.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 4.000,00 kuna za svakog člana.

IX.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove gradskog vijeća i županijske skupštine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju od 100.001 do 200.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 5.000,00 kuna za svakog člana.

X.
Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove županijske skupštine u jedinicama područne (regionalne) samouprave koje imaju od 200.001 do 500.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 7.000,00 kuna za svakog člana.

XI.
Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove Gradske skupštine Grada Zagreba, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 10.000,00 kuna za svakog člana.

XII.
Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se političkim strankama na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.
Naknada troškova izborne promidžbe listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun nositelja liste grupe birača, otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

XIII.
Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za čije se predstavničko tijelo izbori provode, u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

XIV.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox