Pomorstvo

PRAVILNIK O NAKNADI ZA UPORABU OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 138/2015 i 54/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 52. stavka 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.), ministar po...

Više

PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ODREĐIVANJA, OZNAČAVANJA I VOĐENJA EVIDENCIJE IMENA I OZNAKA POMORSKIH OBJEKATA - važeći tekst, NN br. 124/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 1021., stavka 1., alineja 15., a u svezi s člankom 183. stavkom 4. Pomorsk...

Više

PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ODREĐIVANJA, OZNAČAVANJA I VOĐENJA EVIDENCIJE IMENA I OZNAKA POMORSKIH OBJEKATA - primjena od 1. siječnja 2016. - važeći tekst, NN br. 124/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 1021., stavka 1., alineja 15., a u svezi s člankom 183. stavkom 4. Pomorsk...

Više

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I PODACIMA KOJI SE UNOSE U UPISNIKE POMORSKIH OBJEKATA, VOĐENJU POSTUPKA EOP UPISA, OBRASCIMA, TE NADLEŽNOSTI LUČKIH KAPETANIJA ZA UPIS - važeći tekst, NN br. 124/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 1021., stavka 1., alineja 17., a u svezi s člankom 195. stavkom 7. Pomorsk...

Više

UREDBA O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SIGURNOSNIH ISTRAGA POMORSKIH NESREĆA I NEZGODA - važeći tekst, NN br. 122/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 49. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 14...

Više

UREDBA O JEDINSTVENOM SUČELJU ZA FORMALNOSTI U POMORSKOM PROMETU - važeći tekst, NN br. 119/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 60. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 14...

Više

UREDBA O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. TISNO - važeći tekst, NN br. 119/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 15...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA... - važeći tekst, NN br. 115/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA... - važeći tekst, NN br. 115/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«...

Više

ODLUKA O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA BIJELE RIBE KOD VELOG ŠKOLJA, JUŽNO OD UVALE VELA LAMJANA - važeći tekst, NN br. 100/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 20. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lu...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox