PRAVILNIK O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA RIBOLOVA NA PODRUČJU JABUČKE KOTLINE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 79/2015 i 68/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA RIBOLOVA NA PODRUČJU JABUČKE KOTLINE

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/15 i 68/16)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se radi zaštite naselja oslića i škampa u akvatoriju Jabučke kotline izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske propisuje:
– prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru povlačnim ribolovnim alatima,
– uvjeti pod kojima ribarska plovila koja u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru imaju upisane povlačne ribolovne alate mogu obavljati druge oblike gospodarskog ribolova u akvatoriju Jabučke kotline koji je pod režimom prostornog i vremenskog ograničenja i
– uvjeti plovidbe kroz akvatorij Jabučke kotline koji je pod režimom prostornog i vremenskog ograničenja za plovila koja imaju u povlasticu upisane povlačne ribolovne alate.

Članak 2.

(1) Područje mora na koje se ovaj Pravilnik odnosi obuhvaća dio akvatorija Jabučke kotline izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Područje zabrane) omeđen točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. koje su određene koordinatama prema karti koja se nalazi u Prilogu 1. ovog Pravilnika i koji čini njegov sastavni dio.
(2) U području iz stavka 1. ovog članka zabranjuje se u razdoblju od 26. srpnja 2015. godine u 00:00 sati do 16. listopada 2016. godine u 24:00 sata obavljanje gospodarskog ribolova povlačnim ribolovnim alatima.
(3) Pod povlačnim ribolovnim alatima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se pridnene i pelagijske mreže koće i dredže: rampon i kunjkara.

Članak 3.

(1) Plovila koja u povlasticu imaju upisane ribolovne alate iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, a obavljaju ribolov drugim ribolovnim alatima u Području zabrane, ne smiju na plovilu imati dijelove povlačnih alata koji omogućavaju korištenje tih alata i to: širilice za koće ili okvire s depresorom za dredže.
(2) Najmanje 24 sata prije isplovljavanja u ribolov iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštenik povlastice je dužan o svojoj namjeri obavijestiti ribarski monitoring centar elektroničkom porukom.

Članak 4.
(1) Plovilima koja imaju u povlasticu upisane povlačne ribolovne alate za vrijeme prolaska kroz Područje zabrane dozvoljeno je kretanje najman

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvi dio podzakonskih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox