Radni odnosi - Kolektivni ugovori

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 11/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narod...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKU ELEKTROPRIVREDU - važeći tekst, NN br. 4/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE  UDRUGA POSLODAVACA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, OIB: 31047929134, Zagreb,...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE U ODAŠILJAČIMA I VEZAMA - važeći tekst, NN br. 1/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE  ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb koje za...

Više

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA - važeći tekst, NN br. 128/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE    VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po mr. sc. Marku Pavi...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. - važeći tekst, NN br. 22/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« broj ...

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE - važeći tekst, NN br. 112/2017

APOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE     VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg svetog Marka 2, (u dal...

Više

ANEKS III KOLEKTIVNOM UGOVORU ULJANIK Grupe - važeći tekst, NN br. 52/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju odredbi članaka 192. do 204. Zakona o radu (»Narodne...

Više

GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - važeći tekst, NN br. 46/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, koju zastupa ministrica kulture dr. sc....

Više

KOLEKTIVNI UGOVOR EGIS ROAD OPERATION CROATIA D.O.O. I NEZAVISNOGA CESTARSKOG SINDIKATA - važeći tekst, NN br. 19/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) u daljnjem ...

Više

ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE DODATKA I. O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA - važeći tekst, NN br. 134/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014), ministar n...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox