Ribarstvo - Morsko ribarstvo

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ/VELJAČU 2018. GODINE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 3/2018 i 10/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Na...

Više

PRAVILNIK O REGISTRU DOZVOLA ZA KORIŠTENJE STRANIH I LOKALNO NEPRISUTNIH VRSTA U AKVAKULTURI, REGISTRU UNOSA I PRIJENOSA I POPISU ZATVORENIH OBJEKATA AKVAKULTURE - važeći tekst, NN br. 10/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 17. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17...

Više

PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) - važeći tekst, NN br. 8/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. i članka 13. stavka 2. Za...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA« - važeći tekst, NN br. 3/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novin...

Više

PRAVILNIK O LOVOSTAJU IGLUNA (Xiphias gladius) - važeći tekst, NN br. 3/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 12. stavka 1. točke 4. Zakona o morskom riba...

Više

ZAKON O AKVAKULTURI - važeći tekst, NN br. 130/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!  >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE    ZAKON O AKVAKULTURI („Narodne novine“, broj 130...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U SEGMENTU TOPLOVODNOG UZGOJA SLATKOVODNIH RIBA, PRERADE PROIZVODA RIBARSTVA I LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU - važeći tekst, NN br. 110/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodn...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« ZA 2017. GODINU - važeći tekst, NN br. 94/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Na...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA ZA RUJAN/LISTOPAD 2017. GODINE - važeći tekst, NN br. 94/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Na...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.22. »DODANA VRIJEDNOST, KVALITETA PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA« - urednički pročišćeni tekst, NN br. 84/2017 i 121/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni koji su trenutno važeći! Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi   PRAVILNIK...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox