HAKOM smanjio naknade operatorima

Foto: Shutterstock

Novim pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a nastavljen je višegodišnji trend smanjivanja naknada operatorima.

Vijeće HAKOM-a je nakon provedene javne rasprave donijelo  novi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Pravilnik određuje visinu i način plaćanja naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u sljedećoj godini, a naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnim mrežama smanjuje se za daljnjih 20 posto u odnosu na tekuću godinu.

Trend smanjivanja naknada operatorima koji je započeo pojavom ekonomske krize 2008. godine nastavlja se i ove godine. Dodjelom digitalne dividende te učinkovitim upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom i ukupnim poslovanjem, HAKOM je za iduću godinu predvidio značajno smanjenje naknade koje mobilni operatori plaćaju za dodijeljeni spektar. Najznačajnije naknade iz kojih se financira HAKOM su se tijekom protekle četiri godine smanjile za preko 40 posto kada je riječ o naknadama za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, odnosno za gotovo 22 posto za naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a.

HAKOM nije korisnik državnog proračuna, a sredstva za obavljanje poslova osiguravaju se iz sljedećih naknada: naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, naknada za uporabu adresa i brojeva te naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a. (PS/HT)

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter

 


Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox