Komentar Hrvatske udruge poslodavaca na objavu DZS-a o Indeksu potrošačkih cijena u prosincu 2023.

Godišnja stopa inflacije u prosincu bilježi pad na 4,5% sa 4,7% u studenom, prvenstveno zahvaljujući snažnom usporavanju inflacije prehrambenih proizvoda (6,3% nakon 7,4% u studenom). Pad cijena hrane očekivan je nakon pada proizvođačkih cijena nekih poljoprivrednih sirovina i proizvoda u EU te smanjenja domaće proizvođačke cijene hrane. Štoviše, značajnu ulogu igraju i pad cijena energenata te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije. Inflacija cijena industrijskih proizvoda kontinuirano usporava kroz cijelu prošlu godinu uslijed pada uvozne inflacije zbog nižih razina cijena energenata i drugih sirovina na svjetskom tržištu u odnosu na prethodnu godinu, normaliziranih globalnih opskrbnih lanaca i nižih proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu.

Važno je primijetiti da je aktualna godišnja stopa inflacije cijena hrane, pića te duhana u Hrvatskoj (6,3%) u studenom tek blago iznad prosjeka euro područja (6,1%) budući da se i razlika u rastu cijena u EU i Hrvatskoj u zadnjih mjeseci smanjuje. Bilježimo i povoljnije kretanje međunarodno usporedivog harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena, odnosno pad od 0,3% mjesečno nasuprot povećanju od 0,2% na razini euro područja, i to zbog snažnijeg pada cijena energenata te znatno manjeg rasta cijena usluga (0,1% prema 0,7% mjesečno). Iako je godišnja stopa inflacije usluga vjerojatno dosegla vrhunac (6,3% nakon 6,9% u studenom), ubuduće će inflacija cijena usluga sporije padati. I to je zato što se ekonomija i dalje suočava sa snažnim pritiscima na rast troškova u obliku snažnog povećanja plaća te ukupnih primanja (od 9%, odnosno 15% u 2024.), kao i ubrzanom konvergencijom cijena usluga koje su i dalje u prosjeku niže za 30% u odnosu na prosjek euro područja.

Do ljeta ove godine očekujemo pad stope inflacije na razinu od oko 3% uslijed slabljenja inflacije prehrambenih proizvoda, stabilizacije cijena nafte te ostalih energenata, kao i općenitog hlađenja agregatne potražnje najavljenog kroz snažan pad šestomjesečnih očekivanja prodajnih cijena u euro području. Štoviše, tromjesečna cjenovna očekivanja domaćih trgovaca ostaju ispod onih u euro području nakon prethodno zabilježenog snažnog pada očekivanog kretanja zaliha.

Nakon prosječne stope inflacije od 8% u ovoj godini, u 2024. godini očekujemo prosječnu stopu inflacije na razini od oko 4%. Inflacija će dalje biti nešto viša od prosječne stope u euro području, i to s obzirom na spomenuti relativno snažniji rast cijena usluga. Iako se inflacija smiruje to još uvijek ne znači da je potpuno obuzdana s obzirom na daljnji snažan realni rast plaća zaposlenih u 2024. ove godine od oko 5%, što je naročito podržano 32 postotnim povećanjem mase plaća u javnom sektoru te kontinuiranim povećanjima primanja u uslužnim sektorima. (ps/sm)

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox