BRANKO PAVLOVIĆ: Uspjeh dolazi iznutra

Danas je glavno pitanje svake tvrtke kako biti dovoljno agilan,  kako bi se mogli predvidjeti različiti snenariji, primjerice, utjecaj digitalne transformacije ili Covid 19, na prihode, maržu ili troškove poslovanja i to kako će ovo ukruženje utjecati na tvrtkinu dugoročnu profitabilnost, dakle uspjeh tvrtke. Uspjeh bilo kojeg sustava, bilo koje tvrtke, bilo da se radi o mikro ili makro sustavu, bilo da se radi o jednom ljudskom biću, obitelji ili društvu može se predvidjeti pomoću jednog i samo jednog činbenika: odnosa vanjske integracije prema unutarnjoj dezintegraciji.

Alica pita Mačku kamo vodi neki put. „To ovisi o tome kamo želiš stići“, mudro odgovara Mačka,“Tek ako znaš kuda ideš, ima smisla izabrati putove koji će te tamo dovesti. Ako ne znaš svaki put je dobar. Alica u zemlji čudesa, Lewis Carrol

Vanjska integracija je zbroj resursa koje tvrtka ulaže u indentifikaciju i zadovoljavanje potreba kupaca i potrošača, te pronalaženje promjenjivih prilika i sposobnosti tvrtke da ih zadovolji na profitabilan način. Povezano planiranje (izašlo iz strateškog planiranja) i marketing izvršavaju tu zadaću. Unutarnja dezintegracija predstavlja nivo izgubljene energije u organizaciji (tvrtki) i jeste funkcija uzajamnog povjerenja i poštovanja. Ako postoji malo ili nimalo uzajamnog povjerenja i poštovanja, nivo energije potrošene na unutarnju dezintegraciju je vrlo visok. Razbacuje se na glasine, optuživanja, međusobno optuživanje i kritiziranje i destruktivne konflikte. Ako ljudi nemaju dovoljno poštovanja i povjerenja u sebe same, razdiru ih unutarnji konflikti. Najveći dio njihove psihološke energije odlazi na bavljenje problemima čiji korijen je u nedovoljnom poštovanju i povjerenju u sebe same.

Poštovanje vlastite ranjivosti, slabosti i vjera da ćete na kraju pronaći pravo rješenje jesu tajna uspjeha. Uspjeh nije ishodište već uvjet vašeg putovanja. (dr.sc. Isak Adizes-Adizes institut)

 

Uspjeh dolazi iznutra

No, usredotočimo se na sljedeću razinu-ljudi koji znaju tko su, tko nisu i svu energiju mogu da usmjere na karijeru-uspjeh tvrtke, ali u njihovoj tvrtki ne postoji kultura uzajamnog povjerenja i poštovanja. Tu marketing vodi bitku sa prodajom, proizvodnja vodi bitku s inžinjeringom, računovodstvo vodi bitku sa svima. U takvim uvjetima zaposlenici mogu samo reći „Dođite sutra danas smo iscrpljeni“. No tvrtka je razvila, a to je temeljni zadatak sustavskih lidera, i njegovala uzajamno povjerenje i poštovanje, ali posluje u društvu kojim vladaju korupcija, nerazumijevanje, sistemi lako ćemo, netolerantnost, pesimizam itd. Da li ta tvrtka može da bude konkurentna u svjetskim okvirima (okvirima EU tržišta)? Na što odlazi energija date zemlje? Koliko energije preostane ako se sindikati svađaju s upravama, itd.? Sve ovo ukazuje da uspjeh dolazi iznutra.

Preveliki broj tvrtki brine isključivo o strateškom planiranju i o tome kako će pobijediti svoje konkurente. One su kao univerzum-šire se na marginama, dok se urušavaju u centru. Uspjeh dolazi iznutra. Ako smo jaki iznutra možemo da se ogledamo sa svakim problemom koji dolazi izvana i pretvaramo ga u priliku. Ako smo iznutra slabi, onda ćemo u svakoj prilici koja dolazi izvana vidjeti problem.

Način da se unaprijede rezultati, ostvari uspjeh tvrtki, zemlje ili osobe (zaposlenika) nije u promjeni strategije već u promjeni unutarnjeg okruženja. Kad jednom tvrtka promjeni unutarnje okruženje, prava strategija i pravac uspjeha će se lakše pojaviti. Bez zdravog unutarnjeg okruženja čak i najbolja strategija će se sa poteškoćama provesti.  Stoga je vrlo značajna uloga i zadaća lidera, posebno sustavskih lidera kako bi se ostvarili očekivani rezultati, odnosno uspješno plovilo silama i hridima ovog olujnog oceana-Covida 19, globalizacije, (dez)integracije, digitalizacije itd.

Svi bi htjeli promjene-kako bi ostvarili uspjeh, no malo ih provodi.

Prema istraživanjima više od 80 % poslovnih lidera tvrtki smatra da su pravodobne promjene planova (čitaj: usklađivanje kursa plovidbe) iznimno važne, no prema njihovim uvidima čak se se 70 % planiranih promjena ne uvode.

Neki od glavnih razloga jesu manjak usklađivanja prioriteta u organizaciji, otežana suradnja tijekom postupaka planiranja, nedovoljna transparentost u tvrtki, te upotreba neodgovarajućih programskih alata. Jednom rječju u PROMJENI UNUTARNJEG OKRUŽENJA.

 

Planiranje novog doba-povezano planiranje

Strateško i kontinuirano planiranje jedna je od najvažnijih komponenata svakodnevnog poslovanja tvrtki. U današnjim ekonomskim (ne)prilikama  situacija na tržištu takva je da su promjene brze i česte, stoga si tvrtke više ne mogu priuštiti luksuz dugotrajnog testiranja i primjene novih inicijativa. Tvrtke imaju isti cilj, biti agilne i brzo reagirati na nestabilnost tržišta i promjenjive zahtjeve potrošača, pogotovo u trenutačnoj kriznoj situaciji koja se javlja ili će se pojaviti u gotovo svim segmentima na tržištu. Zbog toga se odluke moraju donositi brzo i efikasno. U takvim uvjetima pred liderima i managerima tvrtki je alat „planiranje novog doba“- POVEZANO PLANIRANJE. Povezano planiranje tvrtkama omogućuje bolji uvid u poslovanje, poboljšava produktivnost, smanjuje vrijeme ciklusa planiranja te daje bolje informacije za odlučivanje. Pristupom povezanog planiranja omogućuje se povezivanje podataka, ljudi i planova u tvrtki.

Tri ključne potrebe koje povezano planiranje mora zadovoljiti najbolja su potpora za informirane odluke, produktivnost i brzina.

Taj način planiranja primjenjuje se u svim aspektima poslovanja, od financija, planiranja prodaje i opskrbnog lanca, marketinga do upravljanja ljudskim potencijalima i talentima u tvrtkama. Povezanim planiranjem se ruše zastarjele barijere kako bi se smanjila neučinkovitost korporativnog i operativnog planiranja. Povezano planiranje tvrtkama omogućuje jedinstvenu sinergiju i povezivanje planova, zaposlenika i podatka kojima se koriste. Dakle, ono je čvrst alat u rukama lidera-posebno sustavskih lidera, jer suradnja među odjelima ostvaruje se neometanim i transparentim protokom informacija. U današnjem poslovnom svijetu izazov je držati tim „na istoj strani“ (zadaća sustavskih lidera), zato se tvrtke sve više oslanjaju na tehnologiju i suvremena riješenja. No jasno je da tehnologija nije jedini uvjet za ostvarenje dobre suradnje među zaposlenicima. Stoga se postavlja pitanje kako postići adekvatnu razinu zajedničkog planiranja osim korištenjem adekvatne platforme i kreiranjem „optimalnih“ tehničkih uvjeta. Ključ svega jest provesti kulturnu promjenu u tvrtki-PROMJENU UNUTARNJEG OKRUŽENJA.

Da bi se zaposlenici zaista povezali i poslovno surađivali i da bi se relevantne informacije pravodobno dijelile, treba redefinirati postojeće procese i odnose – dakle provesti PROMJENU UNUTARNJEG OKRUŽENJA.

Glavnu ulogu u tome imaju manageri i lideri – SUSTAVSKI LIDERI - tvrtke koji primjerom trebaju voditi svoje timove i tako ih motivirati za promjenu. Samo tako će moći tvrtke odgovoriti zadatku i znati koji je pravi put, odnosno uvijek će moći ne samo odgovoriti na pitanja: zašto, kako, tko, gdje, kada i koliko, već uspješno djelovati. (ps/sm)

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox