Milan Grković: Izbor dobre strategije je ključan za postignuća

Ako nismo definirali strategiju, sve što činimo neće nas dovesti do željenih ciljeva.


Definicija strategije
Strategija je način postizanja ciljeva.
Strategija je utvrđivanje dugoročnih ciljeva pojedinaca i/ili zajedništva i način njihova postizanja.
Strategija je način uporabe resursa, procedura, alata i specifičnih čimbenika za učinkovito postizanje cilja.
Strategija je način provođenja promjena.

Planiranje i strategija
Svaki plan MORA imati definiranu optimalnu strategiju u odnosu na utvrđeno stanje i postavljene ciljeve.
Kao dobru strategiju svakako treba primijeniti Paretovo pravilo (pravilo 80/20)  za postizanje učinkovitosti.
Cilj je baviti se 80 % vremena s 20 % problematika koje su do sada donosile 80 % rezultata (80/20/80).

Karakteristike dobre strategije:
- definiranost,
- transparentnost,
- jasnoća,
- laka vizualizacija,
- lakoća pamćenja,
- primjerena utvrđenom stanju,
- laka kontrola primjene
- sofisticirana uporaba resursa.

Crtice
■ Postavljanje realnog cilja: Iz sadašnjeg stanja A doći do željenog stanja B.
■ Ocijeniti potrebne promjene (aktivnosti) da se dođe do cilja.
■ Ključan je izbor strategije u odnosu na sponzora promjene (vlasnik i/ili rukovoditelj koji odobrava i vodi promjenu).
■ Često je potrebno spuštanje nivoa složenosti strategije na onaj nivo koji je prihvatljiv sredini.
   Svi moraju shvatiti strategiju.
■ Što određuje strategiju?
Na osnovu utvrđenog stanja i postavljenih ciljeva izabrati onu strategiju koja će učinkovito funkcionirati u konkretnoj sredini i situaciji i u koju će biti uključene sljedeće odrednice:
 - najvažnije(strateško),
 - glavno (taktičko),
 - ostalo (operativno).
■ Strategija je promjenjiva kategorija. Kod pokretanja aktivnosti (projekta) ide jednostavnija strategija (početna strategija).
   Strategija će se sigurno mijenjati tijekom uvođenja promjena.
■ Promjena strategije mora biti planirana, a ne improvizacija i mijenjati strategiju kako se tko sjeti i kako komu odgovara.

 

Strategija i Model univerzalne izvrsnosti - MUI
Osnovni polazni element u svakoj strategiji na MUI način je dominantna uporaba MEKIH RESURSA (vrijeme, znanje i sastanci).
TVRDI RESURSI su materijalni, financije i ljudski.
Mekih resursa imamo u neograničenim količinama (ako ih valjano strukturiramo/koristimo), dok su nam tvrdi resursi ograničavajući i njihov nedostatak i teže stjecanje nam prečesto služi kao opravdanje za nepokretanje potrebnih promjena.
Ovakav pristup je jedan od brojnih inovativnih elemenata Modela univerzalne izvrsnosti - MUI.

Praktikum

Imate li postavljenu strategiju za vašu najvažniju problematiku?
1. Ako je odgovor "Ne", utvrdite zašto.
2. Definirajte strategiju za vašu najvažniju problematiku.

Razmišljate li uopće o potrebi definiranja strategije za postizanje željenih ciljeva?
Ako nemate strategiju, što god učinite – „dobro je“. 

Kontrolno pitanje izvrsnosti: Imam/o li definiranu strategiju za postizanje ciljeva?

 

Zaključak

Bez definiranja strategije i djelovanja u skladu s njom nema uspjeha primjerenog raspoloživim potencijalima, željama i potrebama.
Kada improviziramo je automatski dokaz kako strategija nije definirana ili ako je definirana - očito je kako se ne poštuje.

Strategija je ključna riječ u životu i često se tijekom djelovanja treba podsjećati na nju.

* * *

Ovaj tekst je pisan prema elementima Modela univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007 Milan Grković koji je cjelovito prikazan u knjizi  "MUI KNJIGA ZA USPJEH“: www.portalalfa.com/mui_knjiga_za_uspjeh

 

Autor teksta:
Milan Grković
alfa@portalalfa.com
385 99 280 4210
www.portalalfa.com

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox