Ulaganje u investicijske fondove

Investicijski fondovi predstavljaju fondove koji prikupljaju sredstva fizičkih i pravnih osoba koji, ovisno o sredstvima uloženim u fond, dobivaju pripadajući broj udjela u fondu. Investicijskim fondovima upravljaju društva koja imovinu (sredstva) ulagača ulažu u različitu financijsku imovinu (kratkoročne vrijednosne papire, dionice, obveznice) kako bi za svoje ulagače ostvarili maksimalno mogući prinos uz prihvaćanje definiranog rizika.

Značaj investicijskog fonda očituje se u činjenici da upravo investicijski fondovi omogućuju ulaganja na nedostupna tržišta vrijednosnih papira, ali  i u činjenici da svojim klijentima preko društava za upravljanje nude znanje i tehniku za što bolje snalaženje na tržištu.

Dokumentacija

Za pristup fondu (prvu kupnju udjela) fizička osoba mora dostaviti važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica) i karticu bankovnog računa na koji želi isplatu sredstava kod prodaje udjela. Pravne osobe moraju dostaviti izvadak iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca, važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica) zakonskog zastupnika, ugovor o vođenju transakcijskih računa te porezni broj.

Isplativost

Isplativost, odnosno ostvarivanje što je moguće većeg prinosa (dobiti) uz što je mogući manji rizik povezano je sa stvaranjem ulagačkog portfelja i odabirom vremenskog roka ulaganja.

Stvaranje portfelja mora biti prožeto činjenicom prema kojoj investicije odabrane za portfelj  moraju biti međusobno što manje zavisne. To znači da portfelj mora sadržavati npr. dionice iz različitih sektora (npr. nafta i brodogradnja) jer se na taj način smanjuje potencijalni rizik ulaganja. Zašto? Zato što na portfelj utječu različite okolnosti iz različitih sektora.

Kupnja udjela od fonda realizira se na način da se uplati protuvrijednost u kunama željenog broja udjela na žiro račun fonda sukladno cijeni udjela važećoj na dan uplate. Cijena udjela u fondu se u pravilu izražava u EUR-ima, ali se sve transakcije u fond i iz njega obavljaju u kunama. Za obračun iznosa uplate u fond i isplate iz fonda koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke.

 

 

Cijeli članak pročitajte u novom broju časopisa Poslovni savjetnik, broj 90, listopad 2012.
Autor: Tonči Jakovčević

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox