Za poljoprivredu izdvojeno 42,7 posto potpora

Državne potpore u Hrvatskoj u 2010. godini iznosile su 9,4 milijarde kuna, što je rast od 8 posto u odnosu na godinu prije, udio potpora u BDP-u bio je 2,8 posto, a prosječni iznos državne potpore po zaposlenom je s oko 6.000 kuna u 2009. u 2010. godini povećan na oko 6.800 kuna.

Podaci su to iz Godišnjeg izvješća o državnim potporama za 2010. koje je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja objavila na svojim internetskim stranicama navodeći da ni u 2011. godini, po preliminarnim procjenama, nije došlo do značajnije promjene iznosa ni strukture potpora. Izvješće o državnim potporama za 2010. Vijeće AZTN-a je usvojilo u prosincu 2011. i dostavilo ga Hrvatskom saboru. U strukturi potpora, sektorske potpore iznose 4,1 milijardi kuna ili 44,2 posto, potpore poljoprivredi i ribarstvu su 4 milijarde kuna što je odnijelo najveći dio novca s 42,7 posto, a potpore za horizontalne ciljeve kao što su regionalni razvoj, malo i srednje poduzetništvo, istraživanje i razvoj, zapošljavanje ukupno su bile 1,2 milijarde kuna ili 13,1 posto.

U okviru dodijeljenih sredstava za sektorske potpore u 2010. se najviše izdvajalo za sektor prometa, 1,5 milijardi kuna, pri čemu je riječ o državnim potporama kojima se pomaže poslovanje trgovačkih društava kao što su Hrvatske željeznice za koje je izdvojeno oko 850 milijuna kuna, ili potpore Croatia Airlinesu preko 280 milijuna kuna i Jadroliniji preko 300 milijuna kuna. Nadalje, za brodogradnju je izdvojeno 1,2 milijarde kuna, a za radiotelevizijsko emitiranje HRT-a 1,18 milijarde kuna. Kada se iz ukupno dodijeljenih potpora isključe potpore poljoprivredi i ribarstvu, čiju dodjelu ne kontrolira Agencija, potpore sektoru industrije i usluga su u 2010. godini iznosile 5,4 milijardi kuna.

Najveći udio u tim potporama pritom su imale sektorske potpore ili 77 posto, dok se na poticaje usmjerene na horizontalne ciljeve, uključivo i regionalni razvoj odnosi svega 23 posto. Primjerice, za regionalne potpore izdvojeno je 309,2 milijuna kuna, za istraživanje i razvoj i inovacije oko 168 milijuna kuna, male i srednje poduzetnike oko 171 milijun kuna, za zapošljavanje 93 milijuna. I u ovom je Izvješću Agencija ukazala na veliki broj davatelja potpora, samo na razini države ih je dvadesetak, pri čemu velika usitnjenost potpora dovodi u pitanje učinkovitost sustava. Zato smatra kako je potrebno osmisliti model praćenja učinaka dodijeljenih potpora. Agencija će izraditi jedinstveni naputak kojim će utvrditi kriterije i mjerila za praćenje učinkovitosti potpora, a krajnja svrha takvog modela je utvrditi odnos između ostvarenih konkretnih rezultata i uloženih državnih sredstava kako bi se sustav kvalitetno vrednovao. (Hina/HT)

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox