Financije

Na globalnoj razini prihod od prodaje bankomata premašuje 13 milijardi dolara

Danas gotovo da ne možemo zamisliti život bez bankomata. Nalaze se gotovo na svakom uglu, a diljem svijeta postoji čak tri milijuna različitih oblika ovih mašina.

No, prije otprilike 50 godina takav sustav nije postojao, a ljudi su po svoj novac odlazili u banke,...

Stranice