Superprodavač

Osnove internacionalnog pregovaranja – II. dio

Kojem od modela će prodavač pribjeći u fazi pregovaranja ovisi o nekoliko faktora a oni najvažniji su trenutna pregovaračka pozicija i iskustvo.

Ranije smo spominjali tri osnovna pregovaračka modela: 1. Pobjeda ili poraz (distributivni model, cjenkanje) 2. Pregovaranje kao rješenje problema (integrativno ii principijelno pregovaranje) 3. Pregovori da bi se pokazala...

Stranice