Superprodavač

„Soft Skill“ vještine i komunikacijska percepcija

Jedan od najnovijih trendova u promišljanju soft skill tehnika jest uloga percepcije naših sugovornika. Osjećaj za komunikacijsko prezentacijsku percepciju je, naime, izuzetno važan segment našeg nastupa pred jednom ili više osoba u auditoriju. Što znači „komunikacijska percepcija“ i koji su njezini učinci?

Načelno govoreći, percepcija ili opažanje je proces kojim...

Stranice