Superprodavač

Optimalna veličina i organizacija prodajnog tima (2. dio)

Još ponešto o podjeli poslova unutar prodajne organizacije, opravdanosti specijalizacije u prodaji i česte greške kojima su kod dizajniranja prodajne organizacije skloni manageri.

Prije nego odabere određeni organizacij­ski oblik za svoj prodajni tim, dobar manager će razmisliti o podjeli prodajnih poslova i razi­ni specijalizacije svojih prodavača. Poznato je da...

Stranice