Superprodavač

Kupovni signali – kako ćemo znati zanima li naša ponuda kupca?

Prodajna komunikacija je interakcija u kojoj sugovornici svjesno i nesvjesno neprekidno signalima šalju poruke koje treba iščitavati, interpretirati i ugrađivati u njen nastavak.

To je posebno važno u marketinškoj komunikaciji s kupcem/klijentom jer od toga ovisi početak, nastavak ali i prekid suradnje. Dakle, trebamo biti svjesni osvješćivanja i prepoznavanja...

Stranice