Financije

Kako se barata s 45 milijardi kuna u javnoj nabavi

Novi kriterij za dodjelu ugovora je 'veliki izazov', dosad primljeno 135 žalbi

Novi Zakon o javnoj nabavi u primjeni je od početka ove godine, pri čemu se kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, umjesto kriterija najpovoljnije, obavezno primjenjuje od 1. srpnja, i trebao bi pojednostaviti dosadašnju praksu, rečeno je u utorak na konferenciji "Javna nabava –...

Stranice