Financije

Hrvatskoj nedostaje najmanje 2700 stručnjaka za EU fondove i javnu nabavu

Za razdoblje od 2021. do 2027. hrvatskim organizacijama na raspolaganju je čak 11 milijardi eura

Nakon završetka EU projekta razina postignutih pokazatelja projekta kontrolira se 3 odnosno 5 godina. Ako postoji podbačaj, korisnik mora vratiti dio sredstava. Ovo je samo jedan od izazova s kojim se susreću profesionalci koji rade na povlačenju sredstava iz EU...

Stranice