Superprodavač

Prodajem znači Potojim – životne funkcije prodaje

Kao i živi organizam koji čini jedan holistički sustav, prodaja mora zadovoljiti neke životne funkcije poslovanja kako bi bila uspješna. Ona je onaj završni ciklus u poslovanju poduzeća, bez kojih nema prihoda niti za nabavu, istraživanja ili proizvodnju.

Cijela organizacija mora usvojiti obrnutu piramidu upravljanja, to jest; biti potpora ljudima u prodaji. To je...

Stranice